Zoekresultaten
  • Casus 2 Anne Traject: Aanmelding: Anne, 16 jaar, 4 VWO TTO, door ouders op advies van 1e lijns psycholoog waar Anne gesprekken had omdat zij zich somber voelde. Psycholoog kreeg geen ingang, had vermoedens van psychiatrische problematiek. Aanmeldklachten: somberheid, concentratieproblemen, zwakke schoolprestaties, beperkte sociale contacten Diagnostisch traject: ADD, depressie, hoogbegaafdheid Behandeltraject: medicatie, psycho educatie, Cognitieve Gedragstherapie, ouderbegeleiding, school...

  • De casus gaat over een meisje van 14 jaar waarbij forse zorgen zijn in het gezin en de vraag bestaat of dit meisje thuis kan blijven wonen. Meisje toont problemen rondom eten, gedraagt zich opstandig en oppositioneel. Ze woont alleen bij haar moeder, die bekend is met LVB-problematiek. Weinig/geen betrokken netwerk. Om die reden lopen verschillende hulpverleners de deur plat bij moeder, om haar te stutten en te steunen. Moeder lijkt zeer beïnvloedbaar en wisselt per dag in wat zij denkt dat...

  • Een jongen van 10 jaar, loopt vast op school en zit niet lekker in zijn vel. Leerkrachten hebben zorgen over de communicatievaardigheden van de jongen. Zonder het kind te belasten wordt op initiatief van de onderwijsinstelling een FP (Functioneringsprofiel) ingevuld door ouders, leerkrachten en de zorgfunctionaris op school. Analyse van de ingevulde FP’s geeft aanwijzingen voor een ontwikkelingsstoornis bij de jongen en geeft een goed beeld van symptomen en vaardigheden en de actuele situa...

  • Karel (de naam is gefingeerd) is een Nederlandse man van 38 jaar die als gevolg van zijn alcoholverslaving werkloos is geworden. Soms betaalt hij de rekeningen, maar steeds vaker ook niet. De zorgverzekeraar meldt hem bij het CAK aan als wanbetaler en hij moet boetepremie betalen. De schulden hopen zich op. Door zijn huurschuld raakt hij zijn woonadres kwijt en wordt dakloos. Karel staat niet meer in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven waardoor de zorgverzekeraar hem uitschrijft. ...

  • Denise* heeft een verstandelijke beperking en woont in een instelling. Ze kan niet lezen of schrijven. Leo*, haar curator, regelt daarom de financiële en persoonlijke zaken voor haar. Het zorgkantoor stuurt steeds de beschikkingen (papieren over de zorg) naar Leo én naar Denise. De curator wil graag dat de beschikkingen alleen naar hem gestuurd worden omdat Denise deze papieren niet begrijpt en hier niets mee kan. Het zorgkantoor wil daar niet aan. Volgens hen zegt de wet dat de beschikkingen...