Zoekresultaten

  • Een discotheek in Leiden heeft te kampen met inkomensschade. Volgens de discotheek is de schade aan besluiten en handelingen van de burgemeester en het college van Leiden te wijten. De gemeente beoordeelt het verzoek (nadeelcompensatie) zelf. Volgens de gemeente is het inwinnen van een deskundigenadvies niet nodig. Simpelweg, omdat de verordening dat bepaalt. In bezwaar verzoekt de discotheek de zaak voor te leggen aan een deskundige. Nee. Waarom niet? We praten met zijn allen over oplossings...

  • Een ondernemer wordt geconfronteerd met een opengebroken straat. Hij verkeert in financiële problemen en namens hem stel ik een verzoek om een voorschot op. Ik dien het voorschot in op het email adres dat op de website van de gemeente is aangegeven. Geen ontvangstbevestiging. Navraag doen na een aantal dagen. Antwoord: wacht geduldig af. De betrokken afdeling zal het wel druk hebben. Een week later volgt er een afwijzing. Vragen: 1. Een ontvangstbevestiging lijkt mij alleszins logisch. Maken...

  • De ondernemer in oldtimers is het niet eens met het besluit van de gemeente X. Ik help hem bij het opstellen van het bezwaarschrift. En nu? Het college gaat zich meteen verweren. En brengt voor de hoorzitting door de commissie bezwaarschriften een verweerschrift uit. Op zich is dat niet bijzonder. Wel dat het college de ondernemer verwijten maakt. Zoals het feit dat de ondernemer 'heel lang' heeft gewacht met het geven van een onderbouwing van zijn aanvraag om schadevergoeding (nadeelcompensa...

  • MKB-ondernemers die hun schade als gevolg van een opengebroken straat willen verhalen (althans een deel hiervan) bij de gemeente die daarvoor verantwoordelijk is, lopen veelal tegen een muur op. De ondernemer staat tegenover de gemeente. Een toernooimodel. Dit keer liep het echter anders, los van het feit dat het niet gaat om een opengebroken straat. Samen met de mediator van de gemeente komt de bakker met de gemeente (niet tegenover) tot een oplossing inzake de koelinstallatie op het dak van...

  • De laatste tijd, één, misschien twee jaar, merken we bij de gemeente Nijmegen terughoudendheid bij het toekennen van briefadressen bij twee groepen. De eerste groep zijn de hernieuwkomers, zoals de gemeente hen noemt. Mensen die niet geboren zijn in Nederland, de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen en vervolgens meerdere jaren in een ander land hebben gewoond. Wanneer ze terugkeren naar Nederland, zijn ze kennelijk hernieuwkomer. Deze term kan ik bij de IND niet terugvinden met een zo...