Jurisprudentie Europees Hof

  • nov 2021
  • Remy Oteman
  • 564
Wet & Regelgeving

Op 31 augustus heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan: ECLI:CE:ECHR:2021:0831JUD001202216

Hieruit vloeit voort dat Nederlandse bestuursorganen géén bestuurlijke boete meer mogen opleggen als ook de hoofdsom wordt teruggevorderd.