Wat is het rechtsgevolg?

 • dec 2021
 • Remy Oteman
 • 1
 • 1
 • 3174
Wet & Regelgeving

Indien de bestuursrechter uitspraak doet, wat is dan mijn recht?

Uit bijgaande jurisprudentie blijkt dat niet-ontvankelijkheid in de einduitspraak, de burger in het gelijk stelt...

Dat is behalve in het strafrecht ook zo in het bestuursrecht.

Zie de bijlage.

titel toegevoegd door opties
Screenshot_20211206-123008_2.jpg dec 2021 Remy Oteman

Reacties

één reactie, 6 december 2021
 • Bij arrest ECLI:NL:CRVB:2020:2750 hetzelfde verhaal: In dat geval was het het College van B& W dat "achter het net viste": De niet-ontvankelijkheid van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep had tot gevolg dat het besluit in eerste aanleg geen rechtsgevolg had.

  Daarmee was de uitkering van betrokkene met terugwerkende kracht ten onrechte herzien.

  Omdat het om een verlaging ging zonder wettige grondslag, moest het besluit met terugwerkende kracht worden teruggedraaid.

  In concreto betekende dat een uitbetaling van achterstallige uitkering.