Tijdelijke verlenging termijn garantiebedrag Wajong

  • dec 2021
  • Tamar Berger
  • 852
Tamar Berger
Wet & Regelgeving

Voor degenen hier die in contact staan met Wajongers. Hebben jullie dit bericht al gelezen?

De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te vinden mét behoud van hun garantiebedrag.

In januari van het nieuwe jaar worden de eerste Wajongers die in 2021 hun baan verloren, geconfronteerd met het vervallen van hun recht op het garantiebedrag van hun uitkering. Sinds januari 2021, na de invoering van de nieuwe wet, geldt namelijk dat het garantiebedrag na verlies van hun baan 12 maanden geldig blijft. Heeft een Wajonger na die 12 maanden geen nieuwe baan gevonden, kan hij of zij geen aanspraak meer maken op dat bedrag. Uit onderzoek van het UWV naar de baanvindkansen van Wajongers blijkt echter dat deze zijn afgenomen. Hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis. Demissionair staatssecretaris Wiersma laat weten daarom alle Wajongers die hun baan in 2021 verloren tot 1 januari 2023 de kans te geven een nieuwe baan te vinden mét behoud van het garantiebedrag. Na 1 januari 2023 geldt weer de termijn van twaalf maanden. Lees verder