Uitspraak CRvB - Toeslagenwet vult niet aan tot minimum door afbouw algemene heffingskorting

  • okt 2022
  • Lisa van Paaschen
  • 650
Wet & Regelgeving

Ter informatie (voor zover nog niet bij jullie bekend) stuur ik hierbij een link naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 27 september 2022.

Over welk probleem gaat de uitspraak?
Als gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (AHK) voor de minstverdienende partner, zijn er alleenverdieners met een WW-, arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering die netto minder overhouden dan de bijstandsnorm voor paren. Zij moeten daarom een beroep doen op een aanvulling vanuit de Participatiewet. Door deze (bruto) aanvulling stijgt het toetsingsinkomen voor de toeslagen boven het minimum. Dat betekent dat dit huishouden niet in aanmerking komt voor het maximale bedrag van de toeslagen. Hierdoor komt het netto inkomen onder het sociaal minimum.

Het probleem speelt in ieder geval bij ca. 5.000 huishoudens. Het betreft een tijdelijke situatie (gedurende afbouw AHK).

Een bekend probleem
Het probleem is werd al in 2016 door de Nationale ombudsman onder de aandacht gebracht bij de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie de brief op onze website. Dit leidde niet tot een structurele oplossing. De rechter grijpt met deze uitspraak nu in en bepaalt dat de gemeente het verschil tussen het inkomen van belanghebbenden moet compenseren door aan hen aanvullend bijstand op grond van de Participatiewet toe te kennen.