Wet en regelgeving bij schadevergoeding wegwerkzaamheden en meer mensgericht maken. Hoe?

 • jun 2023
 • Christa Lagerweij
 • 2
 • 353
Christa Lagerweij
Wet & Regelgeving
 • Astrid Rijff

De regel is dat MKB-ondernemers aanspraak kunnen maken op een stukje schadevergoeding bij wegwerkzaamheden (nadeelcompensatie). Voorwaarde is dat het gaat om drastisch omzetverlies. Dat is vaste rechtspraak. Maar het gaat om meer dan omzetverlies.

Voorbeeld uit mijn praktijk: een tankstation in een dorp is slecht bereikbaar. Het tankstation komt in ernstige financiële problemen. Rekeningen kunnen niet meer worden betaald. De verzekering wordt stopgezet. De ondernemer kan zichzelf geen loon meer uitbetalen. Gevolgen: stress en wanhoop. Ik klop namens het tankstation bij de gemeente aan. De gemeente kent het tankstation uiteindelijk en gelukkig een voorschot toe. Eindelijk heeft het tankstation weer lucht. Ik sprak de ondernemer laatst. Ze is zeer moe geworden van dit alles. Ja, nadeelcompensatie is meer dan omzetverlies. Het heeft impact op je hele leven.

Vragen:

 1. hoe kan ik de gemeente meer duidelijk maken dat het meer is dan een juridische kwestie (wet- en regelgeving) en dat er dus een mens van vlees en bloed achter het ondernemerschap staat @andrevanmierlo @astridrensen Hierbij denk ik aan termen als menselijke maat, meer mens centraal.
 2. @finpsychologyteam. Jij weet veel over armoede en wat het doet bij mensen. Hoe zie jij dit? Weliswaar is het tankstation / de ondernemer op zich niet arm. Maar hij komt wel door het werk in grote financiële problemen.

Ik probeer de stem van de kwetsbare, kleine MKB-ondernemer te zijn.

Reacties

2 reacties, meest recent: 2 juni 2023
 • Aangepast op 2 juni 2023

  Om de gemeente ervan te overtuigen dat nadeelcompensatie meer is dan een juridische kwestie en dat er een menselijk aspect achter het ondernemerschap zit, zijn er volgens mij meerdere stappen mogelijk,.

  1. Persoonlijk verhaal: Deel het persoonlijke verhaal van de ondernemer met de gemeente. Beschrijf de impact van de wegwerkzaamheden op het dagelijks leven van de ondernemer, de stress en de wanhoop die zijn ervaren. Maak het concreet en tastbaar, zodat de gemeente de menselijke gevolgen kan begrijpen.

  2. Maatschappelijke impact: Benadruk de maatschappelijke impact van het tankstation en vergelijkbare bedrijven in de gemeenschap. Bespreek bijvoorbeeld de rol van het tankstation bij het leveren van brandstof aan lokale bewoners, transportbedrijven en hulpdiensten. Leg uit hoe het voortbestaan ​​van het tankstation van invloed is op de lokale economie en werkgelegenheid.

  3. Economische aspecten: Ondersteun je argumenten met economische gegevens. Verzamel gegevens over het belang van MKB-ondernemingen voor de lokale economie en werkgelegenheid. Presenteer statistieken over de bijdrage van het tankstation aan de belastinginkomsten en economische groei van de gemeente. Toon aan dat het compenseren van het omzetverlies van het tankstation een investering is in het behoud van een gezonde lokale economie.

  4. Juridisch kader: Hoewel het belangrijk is om te benadrukken dat het menselijke aspect niet kan worden genegeerd, kun je ook wijzen op het juridische kader dat nadeelcompensatie mogelijk maakt. Ondersteun je argumenten met relevante wet- en regelgeving en verwijs naar eerdere rechtspraak waarin is erkend dat nadeelcompensatie verder gaat dan alleen omzetverlies. Dit toont aan dat het juridische systeem ook de menselijke impact erkent.

  5. Samenwerking en oplossingen: Benadruk dat je niet alleen op zoek bent naar financiële compensatie, maar ook naar samenwerking met de gemeente om tot oplossingen te komen. Wijs op mogelijke alternatieve maatregelen die kunnen helpen om de negatieve impact van de wegwerkzaamheden te verminderen, zoals tijdelijke verkeersaanpassingen, betere bewegwijzering, marketingondersteuning of andere vormen van hulp die het tankstation weer op de rails kunnen helpen.

  Het doel is om de gemeente bewust te maken van de bredere gevolgen van de wegwerkzaamheden en hen te laten inzien dat er een persoonlijk en menselijk aspect is dat moet worden meegenomen bij het overwegen van nadeelcompensatie.

  Astrid Rijff
 • @astridrensen Woh, geweldig. Super dank. Mooie input. Ik ga daar eens rustig over nadenken. En de ondernemer/tankstation is inderdaad van belang voor de dorpsgemeenschap. En de ouderen in het dorp met wie ze een praatje maakt.

  Christa Lagerweij