Bericht: samenwerken aan een bericht

  • sep 2020
  • Moderator Raadbaak
  • ·
  • Aangepast 3 aug
  • 65
Over de Raadbaak
  • Alle leden mogen wijzigen

Wanneer je een bericht maakt, kun je aangeven wie eraan mee mogen werken/schrijven.

Standaard staat deze op alleen jijzelf. Maar je kunt specifieke mensen uitnodigen mee te schrijven. Of je kunt toestaan dat iedereen die de bijdrage kan zien, ook mag meeschrijven. In beide gevallen geldt dat ongeacht wie je uitnodigt, men alleen mee kan schrijven als men het bericht ook mag zien. Let hierop als je mensen uitnodigt om mee te schrijven aan een bericht in een besloten groep. Als je wilt dat mensen mee kunnen schrijven, moeten ze ook lid zijn van de besloten groep.

Tip: geef context en verwachtingen mee aan het bericht als je wilt dat mensen meeschrijven!

Versiehistorie

Van iedere bijdrage is de versiehistorie te bekijken. Je kunt eventueel een eerdere versie weer terug plaatsen. Zo kun je veilig samenwerken zonder elkaars teksten definitief te verwijderen. De laatst opgeslagen versie wordt als nieuwste variant getoond.

Trefwoorden