Cassatie in het belang der wet

 • nov 2021
 • Remy Oteman
 • 1
 • 96
Voor iedereen

Het verbod op het rechtsmiddel Cassatie in het bestuursrecht (artikel 78 wet op de rechterlijke organisatie) is doorbroken.

Dat betekent dat uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep alsnog aan de Hoge Raad kunnen worden voorgelegd.

Reacties

één reactie, 9 november 2021
 • Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod: Artikel 94 van de Grondwet dient door bestuursorganen van de overheid te worden uitgevoerd, maar de bestuursrechter mag de zaak daar niet aan toetsen (art. 120 GW).

  Daarmee is artikel 78 (lid 2 en 4) wet op de rechterlijke organisatie, buiten werking gesteld.

  Samenvattend:

  Indien door een besluit van de overheid iemands bestaanszekerheid, recht op Privacy, familieleven (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) werd aangetast, is de Hoge Raad ontvankelijk voor een rechtsverzoek.