Widgets: pollwidget

  • sep 2020
  • Winkwaves
  • 39
Over de Raadbaak
  • Alle leden mogen wijzigen

Met de pollwidget kan een beheerder van een groep een vraagstuk toetsen bij de leden van de community. Dit kan via de algemene homepagina van een platform, een groep of gelinkt aan een artikel.

Klik op het potloodje op de homepagina van je groep en klik daarna aan de linkerkant op Wijzig widgets. Je ziet nu een overzicht van alle gepubliceerde, ongepubliceerde en gearchiveerde widgets op de homepagina van je groep.

Aan de rechterkant vind je de soorten widgets waar je uit kunt kiezen. Als je klikt op Pollwidget krijg je het scherm waar je de widget kunt maken.

Pollwidget koppelen aan artikel

Je kunt een widget ook koppelen aan een artikel. Bij het schrijven van een artikel vindt je onder de geavanceerde opties de mogelijkheid om een (poll)widget aan een artikel te koppelen. Op deze manier kun je bij een opinierend artikel de bezoeker om zijn of haar mening vragen. In de lijst van beschikbare widgets staan alleen de widgets die aan een artikel gekoppeld kunnen worden. Het is dus van belang dat bij het aanmaken van de pollwidget ook de optie aangekruist is om de widget aan het artikel te koppelen

Trefwoorden