Wetsvoorstel 'Wet verlaging griffierechten': opmerking en vraag

 • jul 2022
 • Christa Lagerweij
 • 15
 • 540
Wet & Regelgeving

1. Wetsvoorstel Wet verlaging griffierechten: De planning is dat de griffierechten per 1 januari 2024 worden verlaagd (25% minder). Particulieren en rechtspersonen (bijv. een BV) hoeven minder betalen voor (hoger) beroep bij de bestuursrechter. Waarom? Toegang tot de bestuursrechter vergroten en meer rechtsbescherming van burgers tegen overheid. Goede ontwikkeling.

2. Vraag: Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de nieuwe - nog niet in werking getreden - nadeelcompensatieregeling (titel 4.5 Awb)? Gemeenten mogen bij schadevergoedingsverzoeken wegens opengebroken straat (nadeelcompensatie) vooraf (bij verordening) een bedrag van 500 euro vragen. In feite griffierecht. Dat is best hoog. Zeker als je het vergelijkt met hoogste griffierecht per 1 januari 2024 (274 euro rechtbank). Hoe zien jullie dit?

Reacties

15 reacties, meest recent: 13 september 2022
 • Ik heb een reactie geplaatst bij het Wetsvoorstel Verlaging griffierechten. A. Ik prijs de ontwikkelingen toe. Het griffierecht voor een MKB ondernemer om een rechter in te schakelen bij een geschil met de overheid wordt lager. B. Hoe verhoudt dat zich tot de toegang bij de gemeente? Vaak moeten MKB-ondernemers eerst geld betalen aan de gemeente, althans bij het doen van een verzoek om schadevergoeding bij een opengebroken straat. En wat als het entreegeld voor toegang tot de gemeente hoger is dan het griffierecht voor beroep bij de rechter? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Mijn reactie kun je lezen op site overheid.nl. (Overheid.nl | Consultatie Wet verlaging griffierechten, reactie (internetconsultatie.nl).

  Wat vinden jullie hiervan?

 • @christa1 Mooi dat je daar op die website een reactie hebt achtergelaten. Weet jij of de reacties nog invloed hebben op het voorontwerp?

 • @kirstenwagenaar030. Het is een mooi goed dat je mag reageren op een wetsvoorstel. En ik ga ervanuit dat de reacties serieus genomen zullen worden.

  Het probleem is echter dat mijn kritiek/zorg zich richt niet op het wetsvoorstel Verlaging griffierechten (het wetsvoorstel is juist aan te prijzen) . Maar wel op een andere wet (nog niet in werking getreden). En op grond van die wet mogen gemeenten zelfs 500 euro vooraf vragen aan de MKB ondernemer. Diverse gemeenten hebben dat al geregeld. Zou de Nationale ombudsman wat kunnen betekenen in haar contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten?

 • Aangepast op 12 september 2022

  @mohamad weet jij of een collega iets van die €500 die gemeenten vooraf vragen aan de MKB ondernemer? Weet je of daar opmerkingen of klachten over binnenkomen bij de Nationale Ombudsman?

 • @kirstenwagenaar030. Mijn dank voor het meedenken. Ik heb inmiddels contact opgenomen met het overkoepelend orgaan voor gemeenten, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Dit omdat deze vereniging de gemeenten in feiten adviseren geld te hebben aan de poort. Ik hou je op de hoogte.

 • @bbeke is op vakantie vandaar dat een reactie uitblijft. Ik heb een andere collega even gevraagd. Dank je voor je update.

 • @kirstenwagenaar030, de VNG lijkt me een goede optie om dit bij na te vragen. Ik denk dat @christa1 dat goed heeft gedaan. Of wij er intern meerdere klachten over krijgen, weet ik niet. Ik mail je daar anders nog even over.

 • Hi @christa1 ik lees dat je contact hebt gelegd met VNG. Misschien kun je ook deze ingang gebruiken voor info verschaffing inzake mediation?

 • @middenwegmediation Ik heb contact gelegd en mijn gegevens zijn doorgegeven aan iemand. Die mij hoop ik zal terugbellen. En dat zal ik mediation en jouw (goede) idee ook melden. Ik houd je op de hoogte.