Aangepaste Regels voor Afsluiten Energie zullen leiden tot Afsluiting van Energie van de meest Kwetsbare Burgers

 • apr 2023
 • Anne Abbenes (Fin Psychology Institute)
 • 3
 • 581
Anne Abbenes (Fin Psychology Institute)
Wet & Regelgeving
 • Andre van Mierlo
 • Christa Lagerweij

Vanaf vandaag zijn de regels voor het afsluiten van energie aangepast. Ik maak mij zorgen over dat de energie mag worden afgesloten indien iemand niet reageert op betalingsherinneringen en pogingen van de energieleverancier om een betalingsregeling af te spreken.

De 'pogingen' zouden goed gedefinieerd moeten worden in de vorm van richtlijnen die rekening houden met het feit dat mensen met geldzorgen financieel verlamd zijn of erger nog gebukt gaan onder financiële stress

Juist die mensen die niet reageren verdienen aandacht die niet repressief van aard is.

=>>>>> Hoe bekend zijn de Raadbaak leden en is de nationale ombudsman bekend met de begrippen financiële verlamming en financiële stress?

+>>>>> En hoe vaak signaleren jullie burgers met afsluitproblemen?

Aangepaste regels voor afsluiten energie zullen leiden tot afsluiting van energie en uitsluiting van de meest kwetsbare burgers .

@jambient1965 @lvanpaaschen @mohamad @christa1 @astridrensen @andrevanmierlo @bds77 @samira @middenwegmediation @patricias @amberalbinus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/kan-mijn-energieleverancier-de-levering-van-energie-afsluiten-als-ik-niet-betaal

Reacties

3 reacties, meest recent: 3 april 2023
 • Helaas vrees ik dat idd de meest kwetsbare burgers hier "de dupe " van wordt. Burgers met energie schulden hebben vaak ook andere schulden en door de druk hiervan kunnen ze ook minder goed en snel beslissen (mobility mentoring) en zijn ze bang of schamen ze zich hiervoor. Ze openen geen brieven en beantwoorden niet anonieme telefoontjes (overheid instanties bellen vaak anoniem)Burgers kiezen hier echt niet bewust voor.

  Bij Sociaal raadsliedenwerk komen we regelmatig inwoners tegen met schulden vaak ook energie.samen met schuldhulp proberen we kijken voor oplossingen maar er zijn nog genoeg inwoners die niet de stap durven te maken om naar Sociaal raadsliedenwerk of schuldhulp te gaan.

  Ook de overheidsinstanties zouden moeten inzien dat je door schulden ook andere beslissingen onbewust kunt maken . Een oordeel meteen hierover of afsluiten helpt hier niet bij

  Andre van Mierlo
 • Eens @andrevanmierlo schulden en zorgen over geld leiden tot financiële verlamming en zelfs tot financiële stress wat weer mentale en lichamelijke klachten als gevolg heeft

  Jullie doen goed werk als sociaal raadslieden. Vaak zie ik dat sociaal raadslieden, in tegenstelling tot commerciële schuldhulpverlening en de overheid wel het vertrouwen weet te winnen van de burger

  Ook eens met dat de overheidsinstanties zouden moeten inzien dat je door schulden ook andere beslissingen onbewust kunt maken en dat een oordeel of afsluiten hier niet bij helpt.

  Aangezien er op de overheidssites nog steeds de tekst prijkt dat het IQ door schulden verlaagt en dat, hoe goed bedoeld ook, men niet verder komt dan "stress sensitief werken" terwijl er 20 jaar aan onderzoek en effectieve interventies voorhanden is, heeft de overheid nog een lange weg te gaan..

  Anne Abbenes (Fin Psychology Institute)