Verkorting looptijd schuldenregeling van 36 naar 18 maanden

 • jun 2023
 • Harold Jagerman
 • 7
 • 520
Harold Jagerman
Wet & Regelgeving
 • Dada rehan
 • Arie Stuijt
 • Michel Hupkens
 • Maarten Bergman
 • Judith van Geffen
 • Basma Djemni-Smith

Per 1 juli as. wordt de looptijd van schuldenregeling verkort van 36 naar 18 maanden. Bij het totstandkoming van deze wetswijziging is geen aandacht gewest voor een overgangsperiode. Vandaag weer geconfronteerd met een schuldenregeling, voor een van de vennoten uit een VOF, die in januari voor 36 maanden is aangegaan en een schuldenregeling voor de andere vennoot die, waarschijnlijk in de loop van juli, voor 18 maanden wordt aangegaan. 2 personen in bijna dezelfde situatie waarbij er een bijna een jaar langer in de schuldenregeling zit.

Reacties

7 reacties, meest recent: 30 juni 2023
 • Even een toelichting op de invoering van de wijziging.

  De wetgever wilde de termijn voor schuldenregeling verkorten van 36 naar 18 maanden. Bij het totstandkoming van de wet zijn er een aantal zaken over het hoofd gezien.

  Zo is niet gekeken naar een overgangstermijn. Een hele tijd hebben schuldhulpverleners niet geweten welk advies het beste zou zijn. Wachten op de wetswijziging om dan een schuldenregeling aan de schudeisers aan te bieden voor 18 maanden of toch gelijk een schuldenregeling aanbieden, voor 26 maanden, met het risico dat je cliënt je later verwijt vast te zitten aan een langere termijn.

  Het probleem daarbij was dat, tot maart 2023, niet duidelijk was wanneer de wetswijziging zou in gaan. In eerste instantie zou de invoeringsdatum 01-01-2024 zijn. Daarop zijn schuldhulpverleners gewoon doorgegaan met het aanbieden van schuldenregelingen voor 36 maanden. Anders zou je schulden gedurende een jaar laten oplopen vanwege het uitblijven van een regeling. Dat was natuurlijk onwenselijk.

  In maart 2023 is duidelijk geworden dat de wijziging 01-07-2023 ingaat.

  Daar komt nu, voor de komende periode, nog een onzekerheid bij.

  Indien nu een minnelijk aanbod wordt afgewezen dan kan de Schuldhulpverlener de rechtbank verzoeken om de WSNP uit te spreken. Nu een verzoek indienen bij de rechtbank betekent dat het verzoek pas in juli, mogelijk zelfs pas in augustus in behandeling wordt genomen. De rechter laat iemand tot de WSNP toe, na beoordeling van het minnelijke aanbod. Als dit op basis is van 36 maanden dan zal de rechter waarschijnlijk niet anders kunnen doen dan ook de WSNP ook over 36 maanden van toepassing verklaren. Dit terwijl er op dat moment een nieuwe termijn is van 18 maanden.

  Beter zou het zijn geweest om een overgangsperiode in te lassen en eerder duidelijkheid te verschaffen over de invoerdatum.

  Harold Jagerman
 • Dat klopt inderdaad, er is geen landelijke overgangsregeling. Niet voor de Msnp en ook niet voor de Wsnp. Misschien wil de gemeente meedenken over een oplossing hiervoor. We horen dat er gemeenten zijn die een saneringskrediet kwijtschelden na 18 maanden aflossen. Er zijn nog maar enkele gemeenten die dit doen, maar het gesprek aangaan kan natuurlijk altijd. Het lijkt erop alsof hier sprake is van een schuldbemiddeling, die zul je in dat geval eerst moeten omzetten naar een saneringskrediet. De pilot saneringskredieten biedt hier ruimte voor : Pilot Saneringskrediet voor ondernemers - NVVK.

  Judith van Geffen
 • Schulinck biedt in dit artikel een alternatief, om het ontbreken van overgangsrecht te tackelen: Schuldregelingsaanbod Msnp nu al naar nieuwe stijl met kortere looptijd (schulinck.nl)

  Wat ook een mogelijkheid is: doe per 1 juli 2023 een herzien (prognose)voorstel op basis van de korte looptijd van 18 maanden. Doe daarin een beroep op rechtsongelijkheid, redelijkheid & billijkheid en gelijke gevallen gelijk behandelen. Mochten schuldeiser(s) dit nieuwe voorstel weigeren, dan kun je een beroep doen op het dwangakkoord (artikel 287a Fw). Ik ben heel benieuwd hoe een rechter hierover gaat oordelen.

  Wat @judithvangeffen suggereert kan natuurlijk ook. Maar dan is het een lokale oplossing. Als er landelijk jurisprudentie komt, heeft dat (hopelijk) een brede doorwerking.

  Maarten Bergman
 • Het probleem van de oplossing van Schulink is dat je dit alleen kan doen met een MSNP aanbod en je afhankelijk bent of de schuldeisers hieraan vrijwillig willen meewerken. Maar een aanbod met deze toevoeging houdt geen stand bij de rechtbank bij een aanvraag dwangakkoord of WSNP. De rechtbank kan niet anders dan toetsen aan de wetgeving op dat moment en niet op de wetgeving die misschien gaat komen. Er zal dus een verklaring moeten worden bijgevoegd dat een schuldenregeling op basis van 36 maanden niet mogelijk.

  Harold Jagerman
 • Per 1 juli - dat is aanstaande zaterdag - is de nieuwe wetgeving van kracht. Dan is het wel mogelijk de Schulinck route te volgen. Daarnaast blijf ik een herzien (prognose)voorstel per aanstaande zaterdag + vervolg + motivering ook een onderzoekswaardig alternatief vinden.

  Maarten Bergman
 • @jambient1965 - de belastingdienst ontvangt deze nieuwe prognose voorstellen nu al regelmatig maar wijst ze allemaal af omdat er geen overgangsrecht is. Dat wordt wachten op uitspraken dwangakkoord. Ik denk dat rechters het met de belastingdienst eens zijn, maar wie weet?

  Judith van Geffen