Wet: Gemeentelijke schuldhulpverlening

  • aug 2021
  • Tamar Berger
  • 682
Wet & Regelgeving

Gemeente ontvangt signaal

Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ze hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven een signaal als hun eigen inspanningen betalingsachterstanden niet oplossen. Het gaat dan om inspanningen zoals een betalingsregeling aanbieden en persoonlijk contact zoeken.

Gemeente stuurt uitnodiging voor gesprek

Een gemeente kan na een signaal van bijvoorbeeld een verhuurder zelf iemand met schuldproblemen uitnodigen voor een gesprek. Sterker nog: op elk signaal moet zo’n uitnodiging volgen. Iemand mag de hulp van de gemeente wel weigeren.

Lees meer over schuldhulpverlening aanvragen en wachttijden.

Lees meer over hoe VNG gemeenten ondersteunt bij schuldhulpverlening.

Onderdeel van Brede Schuldenaanpak

Door de wetswijziging kan een gemeente in actie komen voordat financiële problemen te groot zijn geworden. Mensen met problematische schulden blijken in de praktijk namelijk lang te wachten voordat ze zelf hulp inschakelen.

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak. Het kabinet presenteerde dit actieplan in 2018. Het doel ervan is om mensen met schulden sneller te helpen.