Huisregels

 • mrt 2021
 • Moderator Raadbaak
 • ·
 • Aangepast mei 2022
 • 1219
 • Robin Mai Schroot
 • Tamar Berger
Moderator Raadbaak
Voor iedereen
 • Tamar Berger
 • Robin Mai Schroot

Samen zorgen we ervoor dat deze community een fijne plek wordt waar je met al je vragen terecht kunt. Wil je een casus bespreken? Loop je vast in een proces en vraag je je af hoe anderen het hebben opgelost? Zoek je een rapport of advies dat eerder is uitgebracht of ben je benieuwd hoe anderen daarmee omgaan? Je kunt hier alles vragen om jouw werk makkelijker te maken of om jouw cliënt verder te kunnen helpen. Daarnaast kun je ook jouw eigen kennis delen met anderen. Raadbaak.nl is er voor jou en door jou. Om het zo leuk mogelijk te maken en te houden, vragen we je om aan onze huisregels te houden.

Let op! De Raadbaak is een gedeeltelijk openbare community. Dat betekent dat berichten die je plaatst en geen gevoelige informatie bevatten door anderen gevonden kunnen worden. Houd hier rekening mee en mocht een openbaar bericht toch afgeschermd moeten worden dan kun je contact opnemen met de community manager.

Huisregels

Onze hoofddoelgroep zijn professionals die werken met kwetsbare burgers en die elkaar belangeloos willen helpen met vragen of problemen die je in je werk ervaart. Vragen, verhalen en elke andere vorm van kennisdeling kan hier geplaatst worden om jezelf of andere professionals te helpen. Om de relevant te houden voor deze doelgroep en wij kennisdeling belangrijk vinden hebben we ook een aantal regels om de focus op deze doelen scherp te houden.

 1. Voor het deelnemen aan de Raadbaak is een profiel nodig. Voor dit profiel moeten een aantal gegevens geregistreerd worden, waaronder naam, functie en werkgever. Gebruik voor het profiel je echte voor- en achternaam, nooit de naam van een ander. Profielen onder pseudoniem of een valse naam zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
 2. Op de Raadbaak worden gesprekken en reacties gemonitord. Indien iemand zich niet aan de huisregels houdt en eenmalig of meermalig een waarschuwing heeft gehad dan behoud de Raadbaak zich het recht om het profiel te verwijderen en de desbetreffende persoon enige tijd de toegang te ontzeggen.
 3. Op de Raadbaak gaan we respectvol met elkaar om. Het voeren van een discussie of het bespreken van een mening is uiteraard toegestaan, maar mag niet leiden tot persoonlijke beledigingen of het bewust uitlokken van emotionele reacties.
 4. Plaats geen racistische, beledigende of kwetsende reacties (waaronder illustraties en filmpjes) en gebruik geen scheldwoorden. Respecteer ieders mening.
 5. Blijf on topic. Berichten over individuele dossiers binnen klachtbehandeling of off-topic onderwerpen worden verwijderd. Voor berichten over klachtbehandeling kun je terecht op: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht
 6. Schrijf duidelijk en begrijpelijk Nederlands. Onbegrijpelijk geformuleerde reacties kunnen worden verwijderd
 7. De Raadbaak is geen Marktplaats. Je kunt hier dus geen reclame maken, je diensten aanbieden in berichten (zelfpromotie), op zoek gaan naar klanten (acquisitie).
 8. Een post plaatsten moet bijdragen aan een actieve community. We vragen leden om te posten met als doel de interactie met elkaar aan gaan en elkaar verder te helpen. Reacties die hier niet aan bijdragen kunnen worden verwijderd door de moderator. Wil je een tip delen voor een interessant artikel? Leg dan uit waarom het wellicht relevant is voor de andere leden. Zo kan er een gesprek ontstaan.
 9. De Nationale ombudsman mag het openbare gedeelte van de Raadbaak gebruiken voor communicatieve doeleinden, zoals promotie. Andere partijen mogen dit niet doen zonder toestemming. Hiervoor kun je contact opnemen met raadbaak@nationaleombudsman.nl
 10. De Nationale ombudsman kan contact opnemen naar aanleiding van een gesprek of reactie omdat je bijvoorbeeld een interessante suggestie hebt gedaan. Hiervoor gebruiken we de gegevens die in het profiel zijn opgenomen.

Tot slot

De Raadbaak is er door en voor haar leden en bezoekers. Met in acht name van bovenstaande gebruiksvoorwaarden maken we er met zijn allen er een mooi, interessant, leerzaam, leuk, maar vooral ook kwalitatief forum van.

De Raadbaak bevat informatie van en voor professionals die werken met kwetsbare burgers. De adviezen in dit forum zijn ter ondersteuning van de discussies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De Raadbaak wordt gefinancierd door de Nationale ombudsman.

Contactgegevens

Kom je een bericht tegen dat volgens de huisregels niet toegestaan is? Of heb een verzoek, wens of suggestie voor de Raadbaak? Neem dan contact op met de community manager van de Raadbaak of mail naar raadbaak@nationaleombudsman.nl

Voor meldingen van andere aard kun je contact opnemen met de Nationale ombudsman. De contactpunten van de Nationale ombudsman vind je hier.

Privacy statement

Wil je weten wat we met persoonsgegevens doen en hoe lang we deze bewaren? Lees dan hier de privacy statement.

Trefwoorden