Zoekresultaten

  • Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman besloot in 2021 om aandacht te besteden aan de financiĆ«le problemen van verschillende groepen sociale minima. Het onderzoek naar statushouders is het eerste in deze reeks. Verder onderzoekt hij de (financiĆ«le) problemen van jongeren tot 21 jaar in de bijstand en jongeren met een beperking. Dit onderzoek brengt in kaart welke knelpunten statushouders en/of hun begeleiders in de praktijk ervaren. En waardoor zij onder het bestaansminimum terechtkomen ...

  • AANLEIDING ONDERZOEK De Nationale ombudsman ontving de afgelopen jaren met regelmaat klachten en signalen van mensen die zich niet konden inschrijven in de BRP en daarmee werden uitgesloten van zorg, steun of bepaalde voorzieningen. Interventies door medewerkers van het bureau Nationale ombudsman leiden vaak tot (nood)oplossingen voor de individuele burger maar niet tot het oplossen van het structurele probleem. Dit was voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen naa...

  • Onderzoeksvraag Hoe kan de overheid burgers optimaal helpen via ketenoverleggen en tegelijk hun recht op privacy respecteren? Duidelijke kaders ontbreken Uit de bezoeken aan de ketenoverleggen is het beeld ontstaan dat de betrokken instanties de privacy van burgers belangrijk vinden en daar ook recht aan willen doen. Het valt daarbij op dat zij de privacy van burgers niet op voorhand als een belemmering zien om gegevens te delen. De verschillende privacydeskundigen zien meer drempels. Zij vin...

  • Het is voor vrouwen in deze situatie bijna onmogelijk zelfstandig hun weg te vinden in deze papieren werkelijkheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen constateert verschillende knelpunten bij aanmelding, tijdens en na de opvang. Zo is het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex, het duurt lang en veroorzaakt administratieve rompslomp, hun schulden nemen tijdens de opvang vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang. Van Zutphen: "Ik doe een dringend beroe...