Webinar: een kijkje in de wereld van de klacht

Maatschappelijke professionals en hun cliënten bevinden zich in een complexe wereld. Burgers met een hulpvraag aan de overheid, kunnen makkelijk bekneld raken in een wirwar aan regels, loketten en hulpverlenende instanties.

Het afgeven van een signaal (een klacht) kan helpen om verandering te realiseren en om dienstverlening te optimaliseren. Toch geven professionals aan dat het indienen van een klacht in de praktijk niet vaak leidt tot gewenste proces verandering.

Wat kun je als professional in dit geval doen? 

Tijdens dit webinar gaat Reinier van Zutphen in gesprek met klachtbehandelaren van uitvoeringsinstanties en zullen zij bespreken wat er voor nodig is om processen te verbeteren naar aanleiding van klachten die binnen komen. 

Meld je aan en praat mee.

Nog geen lid van de Raadbaak? Maak dan eerst hier een profiel aan en meld je dan aan voor het webinar!

Ben je al lid van de Raadbaak, meld je aan voor het webinar.

 

Deelnemen aan webinar en géén lid van de Raadbaak?

Vraag over de webinar?

Over de Raadbaak

De Raadbaak is  dé  community voor intermediairs die in contact staan met mensen in een kwetsbare positie. Je vindt hier professionals binnen en buiten jouw vakgebied waaronder schuldhulpverleners, huisartsen, mediators, juristen, en medewerkers van de Nationale Ombudsman. Samen kun je sparren over zaken die jouw cliënten raken. Van laaggeletterdheid, schulden, ontslag tot gezondheidsklachten. Zo helpen we mensen met een hulpvraag sneller op weg. Lees hier meer over de Raadbaak. 

Lees hieronder meer over de gespreksdeelnemers

Jolanda Meijer | Concern Klachtencoördinator bij de gemeente Utrecht

Jolanda heeft  met haar collega’s  ervoor gezorgd dat de klachtbehandeling binnen de gemeente Utrecht naar een hoger niveau is getild. Hier zijn meerdere jaren overheen gegaan en er is nog steeds ruimte voor verbetering. Inmiddels leiden klachten binnen de gemeente steeds vaker tot een goed gesprek met de inwoner(s). Jolanda vindt persoonlijk contact en goed/ empathisch luisteren belangrijk en noodzakelijk. Het herstelt niet alleen het vertrouwen, het levert vaak een constructieve aanpak voor het signaal in de klacht op.

Caroline Luttmer | Hoofd Ombudsplein Nationale ombudsman

 

Caroline Luttmer werkt zeven jaar bij de Nationale ombudsman. Zij is hoofd van het Ombudsplein, hier werken 60 bevlogen klachtbehandelaars. Het Ombudsplein ontvangt via de telefoon, e-mails, brieven, onze website of social media vragen en klachten van burgers. Waar mogelijk worden zij direct op weg geholpen of worden klachten in behandeling genomen. Het Ombudsplein vervult daarmee een cruciale rol binnen de organisatie en in de beeldvorming van burgers over de Nationale ombudsman.

Hugo Aalders | Directeur directie dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de SVB

Hugo Aalders is sinds 1 juli 2020 werkzaam als directeur van de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hugo is al meer dan 27 jaar werkzaam voor en in het publieke domein. Hij heeft veel ervaring in het bijdragen aan bestaanszekerheid voor burgers en het leiding geven aan een grote uitvoeringsorganisatie. Daarbij zet hij zich in voor bestaanszekerheid voor burger. Voor Hugo bij de SVB kwam werken, was hij bij de VNG werkzaam als directeur VNG Realisatie en verantwoordelijk voor onder meer het verbeteren van de uitvoeringspraktijk.