Eindrapportage: knelpunten Caribische studenten

  • jul 2023
  • Basma Djemni-Smith
  • 1
  • 4
  • 813
Basma Djemni-Smith
Onderzoeken en rapporten
  • Patricia Spijker
  • Andre van Mierlo
  • Niki Frinking- van Loon

Aandacht blijft nodig voor situatie Caribische studenten

De ombudsman ziet verbeteringen in de situatie van Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren. Zo wordt de voorbereiding en begeleiding van studenten verbeterd. Ook komen de meeste Caribische studenten inmiddels in aanmerking voor een Nederlandse basiszorgverzekering en zorgtoeslag.

De ombudsman ziet zeker nog ruimte voor verdere verbetering. Zijn laatste bevindingen publiceerde hij vandaag in een eindrapportage. Hij draagt nu het stokje over en roept de Regiegroep studiesucces Caribische studenten op om samen te werken en de situatie voor de studenten verder te verbeteren.

De eindrapportage vind je onder deze post en het volledige nieuwsbericht vind je op de website van de Nationale ombudsman.

Reacties

4 reacties, meest recent: 9 augustus 2023

Trefwoorden