*Extern evenement: Het echte burgerperspectief benut

CategorieBijeenkomst
  • 211
  • Di 24 mei
  • 13:00-16:00
De Raadbaak

Deze online bijeenkomst wordt medegeorganiseerd door Christa Lagerwij van het Nadeel Compensatie Loket. Voor vragen kun je terecht bij @christa1

In vervolg op het succesvolle minisymposium van 24 januari 2022 zijn nu burgers, ondernemers en hun rechtsbijstandsverleners aan het woord over hun ervaringen met het bestuursrecht en de overheid. We houden onder Chatham House Rule een ONLINE verkennende bijeenkomst, waarin we aan de slag gaan met 'warme informatie'.

Programma in het kort

In het eerste programmaonderdeel komt een advocaat, een schadedeskundige en een vertegenwoordiger van ondernemers aan het woord over procederen met de overheid voor burgers en ondernemers.

Daarna gaan we in aan de slag met ervaringen van (belangengroepen van) burgers, ondernemers, journalisten en hun gemachtigden. Zij zullen onder meer vertellen over de Toeslagenaffaire, procederen met gemeenten en UWV; in schadezaken, privacykwesties en Wobprocedures. Andere belangstellenden (zoals wetenschappers of maatschappelijke organisaties) kunnen hieraan bijdragen door duiding of vragen.

Tot slot worden met hulp van deskundige Arno Terra geprobeerd een synthese te verkrijgen en kijken we naar vervolgvragen.

Info over het programma en aanmelden via deze link

Reacties

2 reacties, meest recent: 11 mei