Rapport: Herstel bieden: een vak apart

  • okt 2023
  • Basma Djemni-Smith
  • 1
  • 629
Basma Djemni-Smith
Onderzoeken en rapporten

Zet de behoefte van gedupeerden centraal

Overheidsinstanties hebben te weinig aandacht voor de behoeften van gedupeerde burgers en ondernemers bij het bieden van herstel. Hun focus ligt vaak op snel handelen en werken vanuit de eigen systemen. Ook maken overheidsinstanties zelden gebruik van beschikbare kennis en ervaring uit eerdere hersteltrajecten. Zij verliezen hierdoor de behoeften van gedupeerden teveel uit het oog. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport Herstel bieden: een vak apart. Er zijn tien hersteltrajecten onderzocht; de conclusies van zijn onderzoek zijn gebaseerd op de rode draden uit deze tien trajecten.

Persoonlijk contact met de betrokken overheidsinstantie is belangrijk voor burgers en ondernemers die in een hersteltraject zitten. Zij willen graag hun verhaal vertellen en serieus worden genomen. Dit is één van de behoeften die gedupeerden hebben. Zo blijkt uit de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt. Hij heeft voor zijn onderzoek ook gesprekken gevoerd met overheidsinstanties en onafhankelijke experts die betrokken zijn bij hersteltrajecten. Uit deze gesprekken blijkt dat de overheid bijna nooit voor de start van een hersteltraject spreekt met gedupeerden of belangenorganisaties van gedupeerden. Overheidsinstanties weten hierdoor nauwelijks wat de behoeften van de gedupeerden zijn.

Een aanbeveling van de ombudsman is om vóór de start van een hersteltraject in gesprek te gaan met gedupeerden. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Het is heel belangrijk om aan het begin van een hersteltraject te vragen aan gedupeerden wat ze nodig hebben. Naar mijn mening moeten deze gesprekken zelfs een centrale rol spelen in het hersteltraject. En ga niet maar één keer in gesprek, maar blijf dit tijdens het hele traject doen."

Het gehele rapport lezen? Het document is toegevoegd aan dit bericht.

titel toegevoegd door opties
Herstel_bieden__een_vak_apart.pdf okt 2023 Basma Djemni-Smith

Trefwoorden