Een mens leeft een systeem niet

  • okt 2021
  • Moderator Raadbaak
  • ·
  • Aangepast feb 2022
  • 1
  • 2600
Onderzoeken en rapporten

AANLEIDING ONDERZOEK

De Nationale ombudsman ontving de afgelopen jaren met regelmaat klachten en signalen van mensen die zich niet konden inschrijven in de BRP en daarmee werden uitgesloten van zorg, steun of bepaalde voorzieningen. Interventies door medewerkers van het bureau Nationale ombudsman leiden vaak tot (nood)oplossingen voor de individuele burger maar niet tot het oplossen van het structurele probleem. Dit was voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de inschrijvingsproblematiek rond de BRP. In de praktijk kan er een vicieuze cirkel ontstaan waar de burger niet meer uitkomt.

CONCLUSIE

De Nationale ombudsman is van oordeel dat burgers altijd ingeschreven moeten kunnen worden in de BRP omdat zij alleen dan toegang krijgen tot de voorzieningen die zij nodig hebben. Als de BRP systematiek om wat voor reden dan ook niet aansluit op de persoonlijke situatie van de burger, moet de overheid maatwerk bieden en daarbij uitgaan van een integrale benadering van de situatie van de burger

BOODSCHAP

De Nationale ombudsman benadrukt dat een systeem er is voor de burgers en niet andersom. Het moet dus niet zo kunnen zijn dat burgers worden uitgesloten omdat zij – om welke reden dan ook – niet in het juiste ‘malletje’ passen. In de praktijk geldt de registratie in de BRP als voorportaal voor voorzieningen. Om die reden moet altijd worden ingezet op een inschrijving. In gevallen van complexe woon- en leefsituaties moet maatwerk worden toegepast. Gemeenteambtenaren moeten daar wel de ruimte en het vertrouwen voor krijgen. De Nationale ombudsman moedigt gemeenten aan om kennis uit te wisselen over goede praktijken.

Trefwoorden