Van wie is die privacy eigenlijk? Uitgangspunten voor samenwerkende professionals bij gegevensdeling

  • aug 2021
  • Moderator Raadbaak
  • 1
  • 2387
Onderzoeken en rapporten

Onderzoeksvraag

Hoe kan de overheid burgers optimaal helpen via ketenoverleggen en tegelijk hun recht op privacy respecteren?

Duidelijke kaders ontbreken

Uit de bezoeken aan de ketenoverleggen is het beeld ontstaan dat de betrokken instanties de privacy van burgers belangrijk vinden en daar ook recht aan willen doen. Het valt daarbij op dat zij de privacy van burgers niet op voorhand als een belemmering zien om gegevens te delen. De verschillende privacydeskundigen zien meer drempels. Zij vinden het een probleem dat er geen duidelijke juridische kaders zijn voor gegevensdeling in ketenoverleggen. Het valt hun op dat instanties daardoor terughoudend zijn in het delen van gegevens, uit angst om fouten te maken. De vraag die daarmee opkomt is wat er nodig is om de drempels en belemmeringen die wel worden gevoeld, weg te nemen.

Conclusie

In dit onderzoek formuleert de ombudsman uitgangspunten voor gegevensdeling en privacy van burgers in ketenoverleggen. Met een transparante en professionele houding doet de overheid recht aan wat de burger van haar mag verwachten. Dat betekent dat de overheid de burger bij het ketenoverleg betrekt en met hem samenwerkt. De burger kan in dit gesprek laten weten hoe hijzelf betrokken wil zijn in het ketenoverleg en wat zijn grenzen zijn.