Reflectierapport: 'De eindjes aan elkaar knopen, een reflectie op armoede-gerelateerde problematiek in Caribisch Nederland.'

  • dec 2023
  • Basma Djemni-Smith
  • 1
  • 463
Basma Djemni-Smith
Onderzoeken en rapporten

Dit reflectierapport is een terugblik naar drie eerdere onderzoeken die zijn gedaan naar armoede gerelateerde problematiek in Caribisch Nederland. De eerdere onderzoeken zijn:

  • Caribische kinderen van de rekening
  • Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan
  • Oog voor ouderen in Caribisch Nederland

Dit is een gezamenlijke reflectie van zowel de Nationale ombudsman als de Kinderombudsman.

Er is een Engelse versie en een versie in het Papiaments beschikbaar.

Opgroeien in armoede
Opgroeien in een gezin dat in armoede leeft, heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen. Het veroorzaakt veel stress voor alle gezinsleden en heeft invloed op de opvoeding. Veel gezinnen in armoede staan onder grote druk waardoor er weinig tijd en rust is voor de opvoeding van kinderen. Met als gevolg, onder andere een grotere kans op schooluitval bij deze kinderen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer: "Kinderen die opgroeien in armoede ervaren vaak meerdere problemen op verschillende terreinen. Ze lopen een groter risico op achterstanden en het maakt kinderen kwetsbaar. Dit kan er toe leiden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat de overheid daadwerkelijk stappen gaat zetten."

Meer nodig dan alleen extra geld
De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat er nog steeds niet genoeg wordt gedaan in het verbeteren van de situatie van mensen in armoede in Caribisch Nederland. De problemen die mensen ervaren gaan vaak verder dan alleen geldproblemen. Het gaat ook om goede huisvesting, onderwijs, zorg en sociale steun. Hoewel de overheid de aanbevelingen en conclusies uit de drie eerdere rapporten van de ombudsmannen onderschrijft duurt het te lang voordat zij hier concreet mee aan de slag gaat.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Het is belangrijk dat mensen niet alleen geholpen worden met meer geld. Zorg dat er naast een realistisch sociaal minimum ook betere opleidingsmogelijkheden komen voor kinderen én ouders. Ook goede en betaalbare huisvesting is van belang. Ik begrijp dat het aanpakken van armoede complex is, maar het is tijd dat de overheid nu actie onderneemt. We moeten zorgen voor een positief perspectief voor alle inwoners van Caribisch Nederland."

Het volledige rapport is toegevoegd aan deze post.

Trefwoorden