Minderjarige, uittreksel uit een openbaar register!

  • 19 apr
  • Astrid Rijff
  • 1
  • 221
Astrid Rijff
De Raadbaak
  • Basma Djemni-Smith
Beste allen, onderstaande verzoek verzond ik enkele weken geleden aan de kinderombudsman, helaas zonder resultaat. Ook telefonisch ben is er geen gebruik gemaakt van het terug bel verzoek.

Dus bij deze richt ik mij tot jullie! Leden van de Raadbaak:

Een aantal maanden geleden hebben mijn collega en ik op onder andere de Raadbaak en de Juridische Advies Helpdesk, aangekondigd dat wij bezig zijn met een onderzoek naar de begrijpbaarheid van het uittreksel gezagsregister. Dit onderzoek hebben we uitgebreid aangepakt. Momenteel bevindt dit onderzoek zich in de afrondende fase, waarbij ik enkele knelpunten heb geïdentificeerd die ik graag wil oplossen. Een van de vragen waar ik tegenaan loop, betreft de situatie waarin een minderjarige een uittreksel van het openbare gezagsregister aanvraagt. Mijn vraag is of deze minderjarige dan een afschrift ontvangt. In het kader van mijn onderzoek heb ik diverse rechtbanken telefonisch benaderd om meer duidelijkheid te verkrijgen over dit vraagstuk. Tot dusver heb ik verschillende antwoorden ontvangen. Zo heeft bijvoorbeeld de rechtbank Zwolle aangegeven dat zij wel een uittreksel afgeven aan minderjarigen, terwijl de rechtbank Amsterdam dit niet doet. Het is belangrijk om deze inconsistenties te begrijpen en op te lossen, aangezien dit direct van invloed kan zijn op de toegang tot essentiële documenten voor minderjarigen.

Reacties

één reactie, 24 april