Erfenis: erfgenaam wel bekend maar weigerachtig te aanvaarden

 • 25 apr
 • Alco Warners
 • 7
 • 423
Alco Warners
De Raadbaak
 • Astrid Rijff
 • Maria Houben
 • Harold Jagerman
 • Maarten Bergman
 • Judith van Geffen
 • Andre van Mierlo

Jongeman 21 jaar, verstandelijk beperkt, is enig erfgenaam van zijn overleden vader. Zijn moeder, die tevens mentor en bewindvoerder van zoon is, weigert iets te doen rond deze erfenis, om haar moverende redenen. Zij heeft de rechtbank verzocht de erfenis te verwerpen. De rechtbank heeft dit niet toegestaan, heeft besloten dat zoon de erfenis beneficiair aanvaardt. Moeder weigert te vereffenen en weigert ook de rechtbank te vragen een vereffenaar te benoemen.

Mijn vraag: hoe gaat dit verder?

1 Wat gebeurt er met de erfenis zelf?

2 Wat gebeurt er rond de jaarlijkse verantwoording?

Ik hoor graag jullie ideeën.

Vriendelijke groet,

Alco Warners

Reacties

7 reacties, meest recent: 20 mei
 • Hoi,


  Ik ben geen notaris maar hij kan een klacht indienen over de bewindvoerster dus tegen zijn moeder.

  Dat is natuurlijk erg moeilijk zeker nu hij verstandelijk gehandicapt is. Bij de verantwoording wordt er over algemeen niet gekeken naar iets waar hij/zij nog recht op zou hebben.

  Er ligt een uitspraak van de ktr wat te doen met de erfenis dus deze blijft n.i. nog staan.

  Misschien out of the blue denkend als er meer instanties zijn die inzien dat moeder geen goede bewindvoerster is dat ze dan hierover gezamenlijk een verzoek kunnen indienen in het belang van de persoon.

  Ooit heb ik zelf instanties en mensen die gedupeerd werden door een bewindvoerder gevraagd om aangifte te oden met als gevolg dat hij destijds uit zijn ambt is gezet

  Groetjes,

  Andre

  Andre van Mierlo
 • Ik weet niet of het helpt, maar ik vond dit op bladzijde 22 van Erfrechtelijke geschillen Mr. dr. G.T.J. Hoff Vereffening van de nalatenschap:

  38 Zie bijvoorbeeld de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 19 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9321. In dat geval was vader in 2017 zonder testament overleden. Zijn nalatenschap is volgens de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW) vererfd naar zijn tweede echtgenote (de stiefmoeder) en zijn twee kinderen. De stiefmoeder is eerder door de kantonrechter bevolen een boedelbeschrijving te maken, maar heeft dit geweigerd. De kinderen hebben daarop om de benoeming van een professionele vereffenaar verzocht, zodat hun vorderingen op de stiefmoeder op grond van de wettelijke verdeling vastgesteld kunnen worden. De rechtbank wijst het verzoek van de kinderen toe op grond van art. 4:204 lid 1 onder c BW. De rechtbank overweegt dat de kinderen schuldeisers zijn van de stiefmoeder, omdat zij een vordering op de stiefmoeder hebben ten laste van hun erfdeel. Dat de vorderingen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn, doet hier niet aan af. Nu stiefmoeder niet meewerkt aan de vaststelling van hun vorderingen en de kinderen dit zonder informatie niet zelf kunnen, worden zij ernstig in hun belangen geschaad.

  Vereffening_van_de_nalatenschap_versie_feb_2024.pdf (erfrechtelijkegeschillen.nl)

  Geen idee of de kantonrecht zelf een vereffenaar kan aanwijzen, en de moeder als bewindvoerder kan schorsen op basis van artikel 1:448 lid 2 BW.

  Maarten Bergman
 • Zolang de bewindvoerder niets doet met de erfenis en op brieven die naar de zoon worden gestuurd als erfgenaam niet reageert blijft de nalatenschap onbeheerd.

  Na verloop van tijd zal bijvoorbeeld de Belastingdienst of een Bank het Rijksvastgoedbedrijf inschakelen om daar te melden dat er een onbeheerde nalatenschap is.

  Het Rijksvastgoedbedrijf gaat vervolgens opzoek naar de erfgenaam en zal dan de bewindvoerder, verwijzend naar het vonnis, aanspreken op het nakomen van de opgelegde verplichting. Mocht dit niets opleveren dan wikkelt het Rijksvastgoedbedrijf de nalatenschap af. Als er na aftrek van de gemaakte kosten nog een bedrag over blijft zal dit in de zgn. consignatiekas worden bewaard en kunnen erfgenamen hier nog 20 jaar lang aanspraak op maken. Daarna vervalt de erfenis aan de staat.

  Harold Jagerman
 • Al eens geïnformeerd waarom moeder zo handelt? Grote kans dat zij informatie heeft ingewonnen en dat advies heeft gekregen om zo te handelen. Je kunt bij de rechtbank met dergelijke zaken aankloppen en dan kun je advies krijgen. Heb ik ook gedaan echter ik heb meermaals verkeerd advies gekregen na nu blijkt. Als burger moet je beoordelen of het advies dat je krijgt wel het juiste of goed advies is. Waarom zou ik advies in winnen als ik het niet weet dan zou ik toch er van uit mogen gaan dat ik correct en goed, het juiste advies krijg. Ieder is eigenlijk van buiten aan het oordelen maar niemand neemt de moeite om te informeren wat de achterliggende reden is dat moeder zo handelt. Alle stuurlui staan aan wal, echter niemand vraagt of het goede stuur erop zit of aanwezig is.

  Maria Houben
 • @alcowarners

  de zoon kan een ieder verzoeken een brief op te stellen aan de rechtbank voor een hoorzitting nu hij zijn eigen klacht onvoldoende op papier duidelijk kan maken

  Astrid Rijff

Trefwoorden