De Raadbaak

Vraag in de vorm van een verhaal #schuldhulpverlening

  • 15 jun
  • Tina Akkerhuis
  • 2
  • 127

Een bewoner komt aan bij de vraagwijzer van de gemeente en verteld dat zij schulden heeft en niet voldoende geld heeft om rond te komen in de maand.

'De vraagwijzer consulent zoekt uit door middel van het stellen van vragen hoe groot het probleem is en welke hulp de bewoner nodig heeft.' De vraag voor de vraagwijzerconsulent is dus heeft de bewoner hulp nodig bij het ordenen van de administratie (maandbegroting maken) of moet de bewoner doorverwezen worden naar hulp voor schuldhulpverlening.

Uit de antwoorden van de bewoner blijkt dat de bewoner al wel regelingen heeft bij verschillende schuldeisers.

Nu is de vraag: "Hoeveel tientjes kan de bewoner maximaal missen aan het aflossen van de schulden aan schuldeisers per maand totdat de bewoner hulp nodig heeft in de vorm van schuldhulpverlening (mogelijk de kredietbank)?"

Reacties

2 reacties, meest recent: 15 juni
  • @andrevanmierlo jij had volgens mij al contact opgenomen met Tina. Wellicht heb jij tips die je hier kunt delen, dan kunnen andere collega professionals met soortgelijke vragen daar van leren.

  • De vraag van Tina is moeilijk zo te beantwoorden omdat dit maatwerk is.

    Er kan worden gekeken hoeveel de beslagvrijevoet is voor de klant (minimaal waarvan je moet leven in nederland).Deze is per 1-1-21 aangepast .voor deze berekening zijn meerdere gegvens van de klant nodig zoals huur, inkomen (bruto, netto) zorgpremie etc.

    Verder als klant al meerdere schulden heeft vraag ik me af of het inderdaad niet beter is klant aan te melden bij schuldhulp em of ze niet een training budgetbeheer kan volgen (bij de meeste gemeente wordt deze aangeboden en gegeven door vrijwilligers of schuldhulp).