De Raadbaak

De grondwet is de belangrijkste wet van een land.

 • 17 jun
 • ing. M.A.C.M. (Martijn) van den Boom
 • 5
 • 135
 • 1

Weten mensen (burgers en overheid) nog wat de belangrijkste wet van een land is?

Grondwet

De grondwet is de belangrijkste wet van een land.

Opdrachten voor de overheid:

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen gezond is en blijft.

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen een woning heeft.

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en van zijn vrije tijd kan genieten.

Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

Vrijheid van meningsuiting

Wat zal de wetgever anders wel niet denken?

.

Reacties

5 reacties, meest recent: 17 juni
 • Dit roept bij mij de volgende vraag op: "Zou het toestaan van een rechterlijke toetsing van de Grondwet, de Grondwet meer zichtbaar maken voor de burger én de handhaving en de effectiviteit ervan bevorderen?" Momenteel is het zo dat door het toetsingsverbod (art. 120 Gw) de rechter de grondwettigheid van wetten en verdragen niet kan beoordelen. Hoe wordt hierover gedacht? Ik heb in de bijlage literatuur opgenomen omtrent de beperkingssystematiek van de Nederlandse grondrechten. 😄

  Elvira de Wildtheeft een nieuw document toegevoegd

  De_beperkingssystematiek_van_de_Nederlandse_grondrechten.pdf (PDF, 100 KB)

 • Aangepast op 17 juni

  Een rechter die een wet niet kan beoordelen?
  Mag ik hieruit opmaken dat een rechter de grondwet niet kan beoordelen?
  Wie zou dat dan wel kunnen?

  Toelichting:

  De constitutionele toetsing wordt in Nederland overgelaten aan de wetgever: de wetgever, dus Tweede en Eerste Kamer en de regering, moeten er op letten dat de wetten die zij maken niet in strijd zijn met de Grondwet.

 • Het is inderdaad niet aan de rechter in NL om wetten te toetsen aan de Grondwet. De wetgever – de regering en de Eerste & Tweede Kamer gezamenlijk – hebben de positie om wetten en verdragen te 'toetsen' aan de Grondwet. Het idee hierachter is dat de wetgever democratisch is gekozen. Het is misschien wel goed om te benoemen dat het toetsingsverbod sinds 1848 in de Grondwet staat. Misschien dat men, anno 2021, inmiddels anders hierover nadenkt?

 • Dat kan op verschillende manieren. 😄

  Een paar voorbeelden zijn: belangenorganisaties die in gesprek gaan met de politiek (bijv. VNO-NCW, LSVb, etc.) & adviezen en signalen die worden neergelegd bij de politiek door de Nationale ombudsman en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Trefwoorden