Menslievende jeugdzorg?

 • nov 2021
 • Kees Romeijnders
 • 7
 • 523
De Raadbaak

Weet iemand van een gemeente of regio waar ethiek en moraliteit bij het inkopen van jeugdzorg zo ver gaan dat men expliciet vraagt bij aanbesteding om 'menslievende jeugdzorg'? Of wordt er helemaal niet naar gevraagd en is eerder 100% het tegenover gestelde het geval.

Reacties

7 reacties, meest recent: 18 november 2021
 • Ik ben dit zelf persoonlijk nog niet tegengekomen in een gemeente. Iedere gemeente zal invulling geven zoals dat het beste past bij hun visie en moraliteit. In mijn ogen verlenen alle zorgaanbieders/zorgverleners zorg uit menslievendheid?

 • Ha Linda, dat laatste denk ik ook zeker, maar welke gemeente/regio vraagt expliciet om zinnige hulp, zorgzaam en zorgvuldig, kortom 'menslievend'? Het gaat mij erom dat al die medewerkers zich gesteund kunnen voelen door een expliciete wens van opdrachtgevers.

 • @romeijnders ik ben wel benieuwd om te horen waar deze vraag vandaan komt. Kom jij veel tegen dat zorgmedewerkers zich niet gesteund of gewaardeerd voelen, en vermoed jij dat als er specifiek wordt gevraagd om 'menslievende' zorg zij zich meer gezien voelen?

 • Ha Tamar,

  Wat mij opvalt is dat vaak een hoog ziekte percentage en personeelsverloop in de landelijke media en ook b.v op de website van Skipr daily vermeld wordt. Ook is de FNV duidelijk bezig om verbetering voor medewerkers te bevorderen. De beeldvorming is vaak niet zoals cliënten en medewerkers dat graag willen. Het valt mij op dat in de aanbesteding stukken van gemeenten vooral focus is op kostenreductie en verwijzing naar dure zorg i.p.v. wachttijd reductie en tevredenheid van cliënten en medewerkers. Er wordt gestuurd op 'kavels' en budgetplafonds waardoor vaker cliënten moeten wachten totdat men toestemming krijgt voor b.v. erg noodzakelijke situaties. De aard van de wachttijden van jeugdzorg ligt ook voor een deel bij de opdrachtgevers en maakt dat procedures, regels en toestemmingen gaan boven wat ik noem 'menslievende zorg' die zinnig, zorgzaam, zorgvuldig, noodzakelijk en voldoende, en tijdig is. Dit laatste is, naar mijn inzichten en ervaringen aanzienlijk goedkoper en plezieriger voor cliënten en medewerkers dan genoemde traditionele aanbestedingen.

 • Dank voor de uitleg! Loop het hier dan vast doordat er goede zorg verlenende instanties zijn die in staat zijn om cliënten te helpen, maar naar wie op dit moment niet wordt doorverwezen vanwege verschillende redenen? Zijn er andere professionals hier die werken binnen jeugdzorg die dit herkennen?

 • Daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar… ☺️