Slecht zicht op wachttijden jeugdzorg kost hulpverleners veel tijd

 • 25 apr
 • Tamar Berger
 • 7
 • 231
De Raadbaak

Voor degenen hier die binnen jeugdzorg werken is dit niets nieuws, ik zie steeds meer berichten over de wachttijden binnen jeugdzorg. en naast het probleem van lange wachttijden ook de slechte communicatie die hiermee gepaard gaat. @romeijnders ik vroeg me af in hoeverre het werk dat jullie doen met Stichting FunctioneringsProfiel oplossingen biedt hiervoor? Zo ja, wellicht interessant om dit hier te delen. Misschien hebben andere professionals hier er wat aan! Ik tag wat andere leden die werken met jongeren/gezinnen. @lindameijer @l4a @mhelmink @najia1900 @sianne @ella @dvanschaik @marinde

Reacties

7 reacties, meest recent: 28 april 2022
 • Doordat je met het FunctioneringsProfiel een methodische innovatie met integrale aanpak vanaf het eerste begin maatwerk in elke jeugdzorg keten kan realiseren is voor alle direct betrokkenen elk moment zichtbaar hoe de status ervan zijn. Bovendien biedt de methode de mogelijkheid om binnen een dagdeel gericht aan de slag te zijn met alle betrokkenen. Organisaties die ermee werken hebben geen of nauwelijks wachttijden en slagen erin om meer dan 80% van de zorg vergoedingen ook aan zorg te besteden. Een van de voordelen naast volledig zelfsturende teams zijn hoge bezettingsgraden van locaties uiteraard in combinatie met situationeel passend online samenwerken. Overigens de innovatie met het Functioneringsprofiel kent een ontwikkelingstraject van vele jaren en wordt door de organisaties die ermee werken voortdurend verbeterd. De innovatie met het FunctioneringsProfiel staat nooit stil met name zijn er voor de zorg professionals goede mogelijkheden om zichzelf verder te specialiseren. Ook is er de mogelijkheid voor b.v. huisartsen om een advies (JAD) te vragen waarmee hun diagnose verder te onderbouwen is waardoor direct de eerste keer de juiste aanpak voor het kind en zijn/haar omgeving gekozen kan worden. (geen recidive)

 • Aangepast op 28 april 2022

  Beste @romeijnders

  Ik kom binnen veel zorg en woongroepen om de zorg te ondersteunen, Zelfsturende teams heeft zijn voordelen wanneer iedereen zijn rol heeft en iemand de leiding heeft om het te faciliteren. Wanneer het systeem niet optimaal ingericht is maar zeer zekers wanneer uitval of verloop aanwezig is valt het uiteen. Resultaat nog langere wachttijden en onvrede vanuit de cliënten en binnen het team. Niet voor niets heeft een groep mensen altijd een voortrekker (Leider) nodig die oog heeft voor de talenten en kwaliteiten van de groepsleden. Het groepssysteem voorkomt pesten uitval en derving van resultaat. Hoe houdt het functioneringsProfiel hier rekening mee?

  Binnen de Jeugdzorg zijn wachttijden en problematieken zit ook een systeem onder waardoor jongeren en hun ouders in aanraking komen met jeugdhulpverlening. Bewustwording en kennis van het ontstaan van derving mentale sociale en groepsdynamieken maar ook LVB NAH, traumatische ervaringen en gedragsproblematiek is nodig. Met name basisonderwijs en behoudt van ouderschap-samenwerking is veel winst in te behalen. Ken je het boek Bevroren Spoor? een aanrader wanneer je wilt weten hoe de tunnel werkt waardoor problematieken ontstaan jeugdhulpverlening, Veilig thuis en het juridische systeem misleid wordt door menselijke actie-reactie systemen, en het groepsbeschermingsinstinct ongemerkt zijn werk kan doen om het "dreigende gevaar" buiten te sluiten, ten nadele van de kinderen.

  Bewustwording hoe begeleiding vanuit de hulpvrager, maar ook de weet van het waardoor buitensluitingsgedrag ontstaat en het in beeld brengen van hoe het ouderschap gedragen wordt d.m.v. het ouderschapskwadrant werkt preventief in jeugdhulpverlening. Maar helpt ook mensen met een licht verstandelijke handicap of niet aangeboren hersenletsel verder omdat het mensen zijn met talenten die vragen om mogelijkheden en waardering, Niet om beperkt te worden door het systeem.

 • Beste Helmink,

  Als ik het over zelfsturende teams heb dan doel ik op de resultaten die de afgelopen jaren behaald zijn door methodische innovatie met integrale aanpak met het FunctioneringsProfiel. Toepassing leidt tot tevreden cliënten, ter info: ca 8 en zorg professionals ca 8,5 lage ziektepercentages, nauwelijks verloop, werkplezier en versterking professionaliteit. Er is sprake van voortdurend systematisch samen verbeteren ook tijdens de Covid periode! Deze werkwijze sluit o.a. perfect aan bij de 'belevingswereld' van jongeren. Uiteraard komen trauma's, het voorkomen van UHP's, grote cultuur gaps, enz. voor. Er is door genoemd methodisch werken met integrale aanpak b.v. vanaf het begin focus op meetbare resultaten die in de praktijk blijkt te leiden tot operationele resultanten zoals korte behandelduur, hoge bezettingsgraden behandelruimtes, snel op- en afschalen, het kunnen behandelen van nog veel complexere cases, enz. In de praktijk blijkt de afgelopen jaren een van de resultaten van deze werkwijze dat er geen of amper wachttijden zijn.

 • Beste Romeijnders

  Mooie resultaten die u benoemd. Laten we hier blij mee zijn en dat deze teams het vast kunnen houden. Ik kom op plekken waar dat door diverse oorzaken niet gelukt is.

  Helaas komen jongeren in de problemen wanneer ze niet op tijd worden opgemerkt. Aan de voorkant is nog veel winst te behalen in bewustwording en passend reageren.

 • Ha Mark,

  Zodra er een 'niet pluis' gevoel bij opvoeders/leerkrachten/verzorgers opkomt moet er direct aan de bel getrokken kunnen worden. Helaas zijn er velen zich daarvan niet bewust en blijkt het niet kunnen of willen onderkennen ervan een grote kans missen op een voorspoedige groei en ontwikkeling van het kind en een grote kans op onvermijdelijke 'herstel' kosten voor de samenleving! Ik hoop dat ook de rol van de huisarts hierbij versterkt kan worden om direct tot de juist diagnose en aanpak te komen.

 • Helemaal mee eens, Denk zelf dat de rol van de schoolarts of IB-er toegankelijker is. Mensen gaan niet zo snel naar de huisarts. Ben ook van mening dat ouders meer care mogen verwachten van de mediators of advocaten zekers bij scheiding regelen en in het ouderschapstaken dragen. De eerste stappen hiervoor zijn in verdere ontwikkeling. waarvan een eerste deel al is ingericht is binnen een programma die mediators kunnen aanbieden of zelf achtergrondkennis kunnen opdoen doormiddel van een sparringsessie.

 • Beste Mark,

  Ook schoolarts, kinderarts en natuurlijk de IB-er zijn belangrijk voor kinderen die een 'niet pluis' gevoel oproepen. Afgelopen jaren zijn er ca 20.000 kinderen begeleid door IB-ers die met het FunctioneringsProfiel werken. We zien dat deze innovatieve methode met integrale aanpak op school als neven effect op een prettige wijze ondersteunend ervaren wordt door leerkrachten waardoor onderwijsdoelen beter haalbaar worden. We zien dat leerkrachten/IB-ers die in aanraking geweest zijn met het werken met het Functioneringsprofiel sneller een 'niet pluis' gevoel bij kinderen kunnen herkennen en veel sneller kunnen schakelen in het belang van de ontwikkeling het kind.