Zoekresultaten
  • Wat verandert er? Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. Onder andere uit het rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blij...

  • Wil jij weten of je informatie van clienten mag delen en onder welke voorwaarden? De overheid heeft in het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een online app via JeugdConnect waar onder andere jongeren, professionals en ouders die te maken hebben met jeugdzorg makkelijk en overzichtelijk terug kunnen vinden wat wel en wat niet mag. Denk hierbij aan de volgende zaken: - Het verstrekken van informatie - Het opvragen van informatie - Een casusoverleg organiseren - Een...

  • Hallo allemaal, Vorig jaar heb ik een stuk geschreven over de mondkapjesplicht die tegen de verspreiding van corona is ingevoerd. Deze coronamaatregel heb ik uiteengezet vanuit de volgende perspectieven: een juridisch perspectief vanuit het staats- en bestuursrecht, een juridisch perspectief vanuit het privaatrecht en tenslotte een rechtssociologisch perspectief. Voel je vrij om bij interesse te lezen! 😄

  • Gemeente ontvangt signaal Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ze hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven een signaal als hun eigen inspanningen betalingsachterstanden niet oplossen. Het gaat dan om inspanningen zoals een betalingsre...