De Raadbaak

Zo verbetert u uw klachtbehandeling: de burger op één

 • 20 jul
 • Lara Wittkowski
 • 6
 • 173

Tegelijkertijd met het jaarverslag 2020 hebben we dit jaar een digitaal jaarmagazine gemaakt waarin we een blik achter de schermen geven bij de Nationale ombudsman. Zo lees je in dit artikel meer over hoe je nou klachtbehandeling verder kunt professionaliseren als organisatie. Wat zijn jullie aanbevelingen als je kijkt naar de ervaringen met klachtbehandeling door (overheids)organisaties?

Reacties

6 reacties, meest recent: 22 juli
 • @atwi jij bent klachtenbehandelaar en mediator bij de gemeente Aalten. Hoe kijk jij aan tegen het verder professionaliseren? Wat gaat goed en wat kan beter?

 • Verbeterde ontsluiting van eerdere oordelen en tijdige signalering van nieuwe ontwikkelingen zou professionalisering kunnen vergroten. Een voor mij belangrijk onderdeel bij klachtafhandeling is consistentie. Inzicht in en kennis van het actuele klachtrecht is pure noodzaak. Net zoals de ontsluiting van reeds gewezen oordelen. Mn. ook op algemeen bestuursrechtelijke/thema-overstijgende onderwerpen. Om er een paar te noemen: de reikwijdte van de begrippen “gedraging”, “procesbelang”, "afbakening rechtspraak - Nationale Ombudsman" en “ de toepassing van artikel 9:8 Awb”. Via de site van de Nationale Ombudsman kan je weliswaar rapporten zoeken, maar die database is traag en biedt maar beperkte zoekmogelijkheden. Ook biedt de site geen mogelijkheid je te abonneren op een nieuwsbrief met recente zaaksoverstijgende rapporten. Ik zou ervoor willen pleiten de oordelen/rapporten van de nationale ombudsman te ontsluiten op vergelijkbare wijze als www.rechtspraak.nl biedt. Ook een nieuwsbrief met recente rapporten (met korte aanduiding relevantie voor de ontwikkeling van het klachtrecht/praktijk) zou welkom zijn. Vanuit verschillende disciplines. Als ik vanuit de rechtspraktijk niet weet dat een bepaald zaaksoverstijgend probleem speelt, kan ik dat nl ook niet onderkennen en evt ambtshalve in de beoordeling betrekken. In het verleden heb ik zelf dit soort nieuwsbrieven verzorgd en databases gebouwd, dus ik wil/kan evt graag meedenken.

 • Hoi @peterk! Dank voor je reactie. Welke zoekmogelijkheden mis je nu precies? Dan kunnen we daar eens naar kijken toch @jlaeven?

  Wist je dat je op onze omgeving voor de professionals (https://www.nationaleombudsman.nl/professionals) een alert kan instellen op een van 6 thema's die je daar ziet? Dan krijg je een keer per week een mail met alle toegevoegde content (zoals rapporten en artikelen ) die we in die week hebben gepubliceerd op dat thema.

 • Dank je Lara/Judith, Als je me vraagt wat ik concreet mi,szo uit de losse pols: ik mis aan zoekfunctionaliteiten oa de mogelijkheid om mijn zoekvragen te verfijnen, vaste woordcombinatie via quotes in te stellen, te zoeken met AND, OR of NOT, te zoeken binnen werkvelden/thema’s, zoekresultaat weer te geven op datum,rechtsterrein. Ook mis ik een zekere redactionele slag; een korte aanduiding van het belang voor de rechtsontwikkeling. Zeker als de strekking breder is dan het materiële terrein waarop de klacht ziet. Veel belangrijker vind ik om te weten of ik de enige ben die hier tegenaan loop.
  Persoonlijk zou ik er voorstander van zijn als de oordelen/rapporten toegankelijk zouden zijn via rechtspraak.nl, zodat professionals op andere rechtsgebieden ook makkelijker kennis kunnen nemen baan dit rechtsterrein. Ik merk in ieder geval dat kennis niet alom verbreid is😎

Trefwoorden