Waarom is het motiveringsbeginsel niet altijd van toepassing?

 • okt 2021
 • Andre van Mierlo
 • ·
 • Aangepast dec 2021
 • 5
 • 739
De Raadbaak

Hoi allemaal,

Ik ben een allround jurist en sociaal raadsman. Dagelijks probeer ik samen met de burger die een vraag heeft over allerlei rechtsgebieden (denk hierbij o.a. aan belasting-, sociaal zekerheids-, arbeids-, personen en familierecht etc.,) te beantwoorden en dwarsverbanden te leggen. Immers vaak heeft het ene probleem ook met een ander probleem te maken of kan de oplossing zelfs ook nog een ander probleem opleveren op en ander rechtsgebied en leefgebied.

Zijn er vragen aarzel niet me te mailen /berichten dan kan ik meekijken of we het samen kunnen oplossen.

Wat betreft een specifieke vraag die ik heb :

Hoe komt het dat bepaalde beslissingen/beschikkingen niet gemotiveerd hoeven te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brief die mensen krijgen over de toeslagen die ze moeten terugbetalen. Er is wel altijd een brief erbij met een acceptgiro en een regel dat je binnen 24 maanden het openstaande bedrag kan terugbetalen maar NIET de reden waarom er een terugvordering is. Zo moet de burger altijd maar inloggen op www.toeslagen.nl als extra actie of een beroep doen op een organisatie als sociaal raadslieden. Mijn vraag is : Waarom geldt het motiveringsbeginsel van de algemene wet bestuursrecht niet voor deze brieven?

Groetjes,

Andre

Reacties

5 reacties, meest recent: 24 november 2021
 • Op de vraag hoe het technisch zit, uit oogpunt van het motiveringsbeginsel, heb ik geen pasklaar antwoord. Goeie vraag dus. Zou eerst uitgezocht moeten worden.

  Meest voorkomende redenen voor een gewijzigde toeslagbeschikking zijn vaak:

  - een wijziging in het belastbaar inkomen (enkele weken ervoor bepaald en onderbouwd aangekondigd door de inspecteur),

  - stopzetting of wijziging van de aangevraagde toeslag(en) door de burger zelf,

  - wijziging in huishoudsamenstelling. Deze info kan ook vanuit de gemeente zijn gekomen bij de Belastingdienst.

  Een burger begrijpt de gewijzigde beschikking misschien niet altijd en vermelding hiervan op de toeslagbeschikking zou wel handig zijn, ben ik met Andre eens.

 • Ik heb het al eerder aangekaart zelfs brief naar ministerie. Antwoord : voor kennisneming en bedankt voor het signaal.

  Blijf het echter niet juist vinden dat het niet gemotiveerd is.Iets waar burger recht op heeft ook in kader van de AWB!

 • Dit is iets waar ik ook tegenaan loop in mijn praktijk: besluiten van gemeenten (vooral die over bijstand) en van de belastingdienst die nauwelijks een motivering bevatten.

  Bij bijvoorbeeld ingrijpende besluiten tot intrekking en terugvordering van bijstand zie je automatisch aangemaakte besluiten met één regel motivering. Pas als de burger in bezwaar gaat en om een kopie van het dossier vraagt, kan hij of zij achterhalen wat de grondslag is van het besluit, bijvoorbeeld door de onderliggende rapportage te lezen. In bezwaar kun je dan een beroep doen op schending van de motiveringsplicht (3:46 Awb), maar als vervolgens in bezwaar alsnog een betere motivering komt dan komt het bestuursorgaan hier doorgaans mee weg.

  En inderdaad ook bij de Belastingdienst Toeslagen schort er nogal wat aan de motivering. De burger krijgt een brief bijvoorbeeld over terugvordering van toeslagen, en moet dan zelf de onderliggende beschikking erbij zoeken, waarin ook vaak maar 1 regel motivering staat. Je dwingt burgers op die manier om in bezwaar te gaan, terwijl zij recht hebben te weten waarom hun toeslag wordt of teruggevorderd.