De Raadbaak

Hulp bij formulieren, papieren, online inloggen

  • nov 2020
  • Annette Neuteboom
  • 4
  • 224

Vanuit het Juridisch Loket geven wij advies en informatie. Vaak is het nodig dat er formulieren worden ingevuld, papieren worden ingescand of online stukken worden gedownload. Hier kunnen wij niet bij helpen. Ik realiseer mij dat deze vorm van hupverlening in heel het land vercshillend is geregeld.

Naar welke instantie zou ik kunnen verwijzen om te laten bekijken welke organisatie in de buurt hierbij kan helpen? Een centraal punt zal maar zeggen? Ideeën?

Reacties

4 reacties, meest recent: 11 januari 2021
  • Hoi Annette, Goeie vraag, ik weet het antwoord niet maar ik ga even bij mijn collega's vragen of zij hiervoor tips hebben.

  • zie mijn reactie vorige week al verstuurd naar je per mail. Formulierenbrigade is een optie al weet ik niet of jullie die hebben in de gemeente.

    Sociaal raadslieden en/of mensen van een sociaal (wijkteam) kunnen je ook verder hiermee helpen.Zij weten meestal wel vrijwilligers en of helpen zelf met het invullen (afhankelijk van de gemeente natuurlijk)

  • Vanuit de Nationale ombudsman verwijzen wij ook naar de door Andre genoemde instanties.

Trefwoorden