DUO aanvullende beurs buiten beschouwing laten inkomen ouder(s) ervaringen

  • feb 2021
  • Andre van Mierlo
  • 4620
De Raadbaak

Beste collega's,

Even een vraag aan jullie over iets wat bij jongeren met een studiefinanciering speelt waardoor ze al vroeg in de schulden kunnen komen.

Ik merk dat vaak studenten die een aanvullende beurs aanvragen waarbij deze wordt afgewezen vanwege inkomen ouders vaak niet weten dat ze een beroep kunnen doen op een hardheidsclausule waarbij het inkomen van een van de ouders buiten beschouwing gelaten kan worden voor de bepaling van de hoogte aanvullende beurs. Denk hierbij bijvoorbeeld bij student waarbij de ouders gescheiden zijn en hij/zij geen contact meer heeft met ze of een vluchteling waarvan vader/moeder in een oorlogsgebied woont.

Vooral bij studenten die niet oorspronkelijk uit Nederland komen is dat niet bekend. Indien er toch een beroep wordt gedaan op buiten beschouwing laten van inkomen ouder(s) dan vraagt Duo wel om extra informatie zoals verklaring van een van de ouders, eigen verklaring en verklaring van een schooldecaan en/of maatschappelijk werker.

De verwerking van deze aanvraag duurt echter vaak erg lang waardoor soms de student meer dan half jaar moet wachten op zijn verzoek. Optie is dan tijdelijk een lening aan te vragen maar dat werkt niet echt bij de studenten of ze vragen deze wel aan maar lenen dan te veel.

Hebben jullie ook zulke ervaringen? Zo ja hoe gaan jullie er dan mee om? Ik heb wel een rechtstreeks nummer van DUO maar dat is bijna nooit bereikbaar. Soms krijg je wel aardige persoon van DUO die met je meekijkt en meedenkt en dan de afhandeling van de aanvraag versneld maar dat kan niet de bedoeling zijn.

Fijne werkdag!

Groetjes,

Andre