De Raadbaak

Help de helper-concept

  • jan 2021
  • Annette Neuteboom
  • 2
  • 139

Ik vroeg mij af of er onder jullie mensen zijn die ervaring hebben met het 'help de helper-concept'? Korte lijnen tussen hulpverleners en mensen uit het sociale netwerk van niet en verminderd zelfredzame met organisaties die kunnen helpen bij bepaalde problematiek. Zo ja, hoe geven jullie deze samenwerking vorm?

Reacties

2 reacties, meest recent: 16 februari 2021
  • Als er juridische hulp nodig is als gevolg van een misdrijf waarbij iemand slachtoffer is, dan biedt slachtofferhulp praktische hulp, bijvoorbeeld bij invullen van aanvraagformulieren, opzoeken informatie of voorlichting over het rechtsstelsel in Nederland.
    Als het om andersoortige praktische hulp gaat, kan TOM in de buurt, maatjes projecten of een vrijwilligersorganisatie in de eigen gemeente vaak ondersteunen. Is dit helpend voor jouw vraag Annette?

  • In aansluiting op wat mijn collega Marinde al schreef: Vanuit Slachtofferhulp Nederland voorzien wij in diverse handvatten voor mensen / helpers in de omgeving van slachtoffers. We hebben daar deze online omgeving voor ontwikkeld die komende week officieel gelanceerd wordt: https://www.slachtofferhulp.nl/voordehelpers/