Dag van de mantelzorg: Tegen welke problemen lopen mantelzorgers aan?

 • nov 2021
 • Tamar Berger
 • 6
 • 524
De Raadbaak

In het kader van dag van de mantelzorg deel ik het digitale magazine met de stand van zaken over dit onderwerp. @tanja waarschijnlijk herkenbare punten voor jou.

Voorpagina - Mantelzorgers: de stand van zaken

https://magazinenationaleombudsman.h5mag.com/ma...

Bijna vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Maar wie zorgt er voor hen? En waar lopen zij ...

Reacties

6 reacties, meest recent: 16 november 2021
 • Een probleem is als de gewaarborgde hulp van PGB niet de juiste zorg inkoopt.

 • Ja dat heet een "gewaarborgde hulp".

  Dat mag niet de zorgverlener zelf zijn en ook niet de budgethouder.

  Maar wel iemand die het vertrouwen geniet van hen.

  De gewaarborgde hulp mag ook niet betaald worden uit het PGB.

 • Aangepast op 16 november 2021

  @tamarberger een Mantelzorgmakelaar ondersteund en informeert mensen bij de keuzes en kan ondersteunen bij het inkopen van de zorg. Zij zijn er voor de mantelzorger om ervoor te zorgen dat de mantelzorger het zo lang en goed mogelijk op gezonde wijze vol kan houden. Wanneer het nodig is dat regeltaken uit handen wordt genomen kan dat ook (altijd in overleg met de zorgvrager) en wanneer de zwaarte betekend dat een mantelzorger het niet meer aan kan, dan kijken we samen naar andere mogelijkheden.

  In het geval van de zorgvrager kan een cliëntondersteuner daarbij ingeschakeld worden. (al zal ik nooit tegen een zorgvrager zeggen dat ik niet kan ondersteunen).

  De gewaarborgde hulp die @remyoteman bedoeld is nodig wanneer er sprake is van een PGB. Wanneer iemand een PGB wil, dan moet een GWH (gewaarborgde hulp) verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor en uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Dit mag officieel niet degene zijn die zorg levert (heel soms is hierop een uitzondering mogelijk). Wanneer er geen PGB is, is er ook geen sprake van een gewaarborgde hulp.

 • Aangepast op 16 november 2021

  Nog een opmerking over een stuk uit het artikel:

  "Mantelzorgers hebben recht op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze persoon denkt met hen mee over zorg en ondersteuning voor henzelf en hun naasten. Maar de manier waarop cliëntondersteuning geregeld is, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten bieden de ondersteuning niet actief aan. En niet alle burgers weten wat cliëntondersteuning is."

  Dit recht is wettelijk vastgelegd, gemeenten zijn verplicht dit aan te bieden. Maar zoals het stuk al aangeeft is het per gemeente verschillend geregeld. Daarnaast hoorde ik (tot mijn schrik) dat er bij sommige gemeenten maximum tijden zijn gekoppeld aan de cliëntondersteuning. Bijv. 2 uur! In die tijd kun je net in beeld krijgen van de vraag en dan heb je nog geen enkele stap gezet. Dit is niet te doen en niet realistisch. Een gemiddeld intakegesprek duurt al 1,5 uur.

  Daarnaast is het jammer dat voor de Mantelzorgmakelaar niet eenzelfde regeling mogelijk is. Mantelzorgmakelaars zijn er voor de mantelzorger om die persoon te ontlasten. Als de mantelzorger het goed vol kan houden, wordt de zorg ontlast omdat iemand langer thuis kan blijven wonen. Dit is kosten besparend op de lange termijn en toch is de mantelzorgmakelaar niet in te zetten via de WMO en ook niet alle verzekeraars hebben een fatsoenlijke vergoeding hiervoor.