urgentie voor slachtoffers van huiselijk geweld

  • jun 2021
  • Debby van Schaik
  • 6
  • 1686
De Raadbaak

Sins de Huisvestingswet 2015 hebben de slachtoffers van huiselijk geweld recht op urgentie voor huisvesting. Mits er in die gemeente een huisvestingsverordening is. Deze maatregel is om doorstroom in/ uit de opvang te bespoedigen. De gemeenten mogen ook geen bindingseis stellen. In de parktijk maken we nog regelmatig mee dat gemeenten niet op de hoogte zijn van deze bepaling en ook geen aangifte(proces verbaal) vragen. In de praktijk ervaren we dat gemeenten de regeling niet kennen, het weigeren toe te passen, toch een aangifte vragen of verwijzen naar een gemeente waar wel genoeg huisvesting is. Vaak ontraden we om urgentie aan te vragen in grote steden tenzij het netwerk daar dus juist is. Wat is jullie ervaring met de toepassing van de uitzonderingspositie van slachtoffers van huiselijk geweld in de huisvestingswet?

Reacties

6 reacties, meest recent: 21 oktober 2021