Meldpunt voor zzp'ers en de toegang tot schulphulverlening

  • mrt 2021
  • Robin Mai Schroot
  • 1
  • 211
De Raadbaak

Door de coronacrisis zijn veel zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) in problematische schulden terecht gekomen. Veel andere zzp'ers staan ook op 'omvallen'. Voor schuldhulp kunnen zij aankloppen bij de gemeente. Deze is wettelijk verplicht om schuldhulpverlening aan te bieden, ook aan zzp'ers. Maar bieden gemeenten deze hulp ook aan? En hoe moeilijk is het voor zzp'ers om die hulp echt te krijgen? Hoe ervaren jullie dat?

Eerder onderzoek Nationale ombudsman

Uit eerdere onderzoeken van de ombudsman (2018) is gebleken dat een deel van de gemeenten geen schuldhulp bood aan zelfstandigen. De ombudsman heeft gemeenten toen aanbevolen om de toegang breder en laagdrempeliger te maken. De ombudsman wil nu onderzoeken of zzp'ers inmiddels wél ruimhartig toegang krijgen tot de schuldhulpverlenging.

Meldpunt voor zzp'ers

Per 1 maart 2021 opent de ombudsman daarom een meldpunt. Hij nodigt zzp'ers uit om te melden wat hun ervaringen zijn met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Werk jij met zzp'ers die hun ervaringen met ons willen delen? Vraag hen dan zich bij ons te melden. Dat kunnen ze doen door te mailen naar: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl of te bellen naar: 070-33 55 555.

Wat gaat de ombudsman doen met deze meldingen?

In het laatste kwartaal van 2021 gaat de ombudsman alle meldingen én andere bevindingen bundelen in een rapport. Daarin gaat hij conclusies trekken en eventueel aanbevelingen doen aan gemeenten. De ombudsman zal dit rapport in het eerste kwartaal van 2022 publiceren.

Reacties

één reactie, 2 maart 2021