werken moet toch lonen?

 • nov 2021
 • Cieka Galenkamp
 • 9
 • 662
De Raadbaak

Kun je, na uitstroom van de PW uitkering, weer aankloppen bij de Gemeente als je door een hoger inkomen Toeslagen moet terug betalen over de periode van de PW uitkering?

Reacties

9 reacties, meest recent: 9 december 2021
 • Dat is een lastige kwestie, het gaat hier zo te horen om een voorbeeld van armoedeval. Ziet het op de situatie dat iemand halverwege een kalenderjaar is gaan werken en daardoor over dat jaar een hoger toetsingsinkomen heeft dan toen de toeslagen (voorschot) werden vastgesteld?

  Als het inkomen uit werk nog rond bijstandsniveau ligt, zou de gemeente wellicht bijzondere bijstand kunnen verlenen hiervoor. Ik heb dit wel eens aan de hand gehad bij een cliënt die onregelmatige diensten draaide en daarnaast een aanvullende uitkering ontving. Als zijn inkomen dan achteraf bezien hoger was dan verwacht, en de inkomsten werden verrekend, kreeg hij te maken met extra IB-belastingaanslagen en terugvordering van toeslagen. De desbetreffende gemeente was in zijn geval bereid om die kosten als bijzondere bijstand (belastingvrij) te vergoeden. Het is in ieder geval de moeite waard het gemeentelijk beleid er op na te slaan of hiervoor een voorziening is. In Den Haag bijvoorbeeld is hierover iets opgenomen in de Leidraad Individuele Bijzondere Bijstand 2021 (p.31).

  Anders misschien bij de Belastingdienst informeren en kijken of een bezwaar zinvol is?

  Voor mensen die gaan werken na een periode van bijstand en boven de norm uitkomen, is overigens de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 augustus 2021 interessant: gemeenten moeten dan kijken of er na toepassing van de vrijlatingsbepaling toch recht op aanvullende bijstand is.

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2146&showbutton=true&keyword=participatiewet

 • Dank voor de reactie. Het gaat mij juist om die situaties waarin het inkomen hoger ligt dan 120 % en er geen bijzondere bijstand door gemeente verstrekt wordt. Ik zie het als een fout van het belastingsysteem dat ze met jaar inkomens werken en niet met maatwerk. Als het inkomen in juli met 500 Euro gestegen is en er moet bv over hele jaar 3000 Euro aan toeslagen terug betaald worden dan gaat hele inkomen weg naar toeslagen. Ik ken d euitspraak CRvB maar dat gaat over een ander punt dan waar ik op doel

 • Is een bekend probleem maar dat heeft puur te maken met dat het systeem werkt met schattingen. Helaas weet ik hier ook geen oplossing voor. Heb ooit dit al aangekaart bij het ministerie (net zoals de uitsluitsel van bepaalde inkomsten) maar helaas verschuilen ze zich dan achter dat de wet nu eenmaal zo is. Helaas denkt de overheid niet met je mee op dit gebied en is er geen maatwerk.

 • Ja, dat wat André zegt, is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Hooguit zou je de Belastingdienst/Toeslagen kunnen vragen om dat deel van de PW-uitkering buiten beschouwing te laten voor de inkomenstoets (inkomensvrijstelling). Ik kan alleen moeilijk inschatten of dat kans van slagen heeft. Dat zou je een jurist moeten vragen, als Cieka dit zelf niet al weet. Zo te lezen is ze al bekend met het e.e.a. aan jurisprudentie op dit gebied 😊

 • Ha Tamar, helaas niet. Ik sluit me aan bij André en Katja: het is een manco in het systeem. Erg naar voor deze klant!