Over welke onderwerpen wil je met andere Raadgevers en de No in gesprek?

 • aug 2021
 • Tamar Berger
 • 14
 • 1247
Tamar Berger
De Raadbaak
 • Frans Weerkamp
 • Anne de Jong
 • W. Koning
 • Anke Lambooij
 • Tanja Beerten
 • Moderator Raadbaak

Veel leden hier op de Raadbaak hebben aangegeven met elkaar in gesprek te willen. Als Community Manager faciliteer ik dat natuurlijk graag šŸ˜€. Ik gebruik de rustige zomerperiode om alvast wat bijeenkomsten in te plannen. De eerste staat al in de agenda: 11 oktober: Klachten over etnisch profileren.

Over welke onderwerpen wil jij verder praten? Geef het hieronder aan.

Reacties

14 reacties, meest recent: 13 september 2021
 • - Hoe kom je in contact met lastig te bereiken doelgroepen

  -De beklaagde ambtenaar (hoe om te gaan met complex gedrag van burgers)

  - Schaamte en taboe doorbreken: hoe stimuleer je burgers om zelf om hulp te vragen?

  - Behoorlijkheid (het vinden van de menselijke maat)

  Moderator Raadbaak
 • Hallo @tamarberger, dank je wel voor je vraag, ik vind het oprecht heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik zou eventueel mensen meer info kunnen geven over mantelzorg en over hoe je mantelzorgers kunt zien/herkennen en waar zij (en jonge mantelzorgers) behoefte aan hebben? Dat is dan geen vraag om over door te praten, maar wel delen van kennis.

  Tanja Beerten
 • @tanja goed om te weten! Jij kaartte destijds n.a.v. van het webinar in deze post aan aan dat het problematisch is dat de positie van de sociaal cultureel werker in de wijk steeds meer verdwijnt omdat dit een rol was die laagdrempelig contact met de bewoners en vaak precies wisten hoe het ging met mensen in een wijk. Ik lees daarin het belang van een preventieve aanpak waarbij problemen al vroegtijdig worden gesignaleerd voordat het Ć¼berhaupt bij een gemeente terecht komt. Dit was mogelijk door het bestaan van specifieke functies/rollen in de samenleving die in contact staan met doelgroepen die doorgaans niet aan de bel trekken wanneer ze hulpbehoevend zijn/worden. Een heel goed punt dat jij inbrengt. Bestaan dit soort functies nog wel in andere gemeenten? Misschien weet een van jullie dit? @jeroenvloedbeld @mvd2019 @anke @hermanrolfes @ombudscommissieassen Dit zijn namelijk precies de type professionals die ik zou willen uitnodigen om zich aan te sluiten op de Raadbaak zodat we samen sneller (en vroegtijdig) signaleren van burgers in de knel herkennen.

  Tamar Berger
 • De gemeente Amsterdam heeft allerlei samenwerkingsverbanden met hulporganisaties in de stad, zoals schuldhulpverleners. Er wordt zelfs proactief door de gemeente contact opgenomen als mensen kwijtschelding van belasting aanvragen om te polsen of er structurele problemen zijn. Burgers worden dan doorverwezen naar organisaties die kunnen helpen. Zo kan het ook šŸ˜Š

  Anke Lambooij
 • De gemeente Assen heeft eigen wijkcoƶrdinatoren in dienst die in nauw contact met de burgers staan. Daarnaast is er een stichting waarvan de medewerkers ondersteuning en hulp bieden bij verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, financiĆ«n, opvoeden en opgroeien, (vrijwilligers)werk en meedoen en mantelzorg. Daarnaast maken ze met inwoners concrete plannen om de leefbaarheid in de buurt en de wijk te vergroten. Burgers die bij de gemeente aankloppen worden actief doorverwezen naar deze organisatie.

  De ombudscommissie houdt maandelijks spreekuur waar burgers (op afspraak) terecht kunnen als zij tegen problemen aanlopen in de contacten met de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank.

  W. Koning
 • @tamarberger Dank je wel voor de herinnering, inderdaad, dat was mijn statement tijdens het webinar.

  In de gemeente Doetinchem waren ooit allerlei welzijnswerkers actief in de wijken. Van jongerenwerkers tot sociaal cultureel werkers tot opbouwwerkers. Deze zijn (op de jongerenwerkers na) allemaal wegbezuinigd. Er was een nieuwe functie bedacht die dezelfde taken moest gaan krijgen, maar dan veel breder (waarbij zowel de hulpverlening als de groepsactiviteiten en 'het gezicht van de wijk' door dezelfde persoon uitgevoerd moest gaan worden. Dit was niet uitvoerbaar was mijn mening en dat is ook gebleken. Inmiddels is deze functie ook weer helemaal anders ingericht en komt het er op neer dat de drempel voor burgers weer heel erg verhoogd is om hulp te zoeken. Door alle regels komen veel professionals niet meer in de wijk en zijn er geen mensen meer laagdrempelig benaderbaar. Ik vind dit heel erg. Vooral omdat ik ook hoor dat mensen (weer) van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd of terecht komen in bureaucratische rompslomp. Mensen moeten zich weer gaan melden, als ze dat niet telefonisch doen worden ze gewoon weer naar huis gestuurd 'want dat is de procedure'. Ik ben (alweer) de menselijke maat kwijt in het geheel en dat vind ik echt heel jammer/frustrerend/vervelend en het zou niet moeten kunnen op deze manier (als je het mij vraagt).

  Tanja Beerten
 • @tanja wat jammer om te horen dat dit de situatie is in gemeente Doetinchem, dat burgers door het wegbezuinigen van deze rol weer van het kastje naar de muur worden gestuurd @mohamad en @anastasiasojo ik tag jullie ter info zodat jullie op de hoogte zijn, mochten er bij jullie klachten binnenkomen die hieraan relateren. Goed om te horen van @ombudscommissieassen en @anke dat de ervaring van jullie in Amsterdam en Assen positiever is.

  Tamar Berger
 • @tamarberger dank voor je tag en je vraag. Ik was op vakantie vandaar mijn latere reactie. Ik vind alle onderwerpen interessant, maar voor mij springt deze wel erbovenuit aangezien ik er zelf ook mee te maken heb:

  - Hoe kom je in contact met lastig te bereiken doelgroepen

  En nog even aanhakend op de voorgaande berichten over wegbezuinigen van welzijnswerkers, dit is in onze gemeente waar ik werkzaam ben ook een probleem. De mensen hebben geen idee waar of bij wie ze moeten aankloppen voor hulp. De mensen die enigszins 'zelfredzaam' zijn of een netwerk(je) hebben redden het misschien nog wel, maar de mensen die dit niet zijn komen denk ik niet of nauwelijks in beeld. Dit kan dus een vertekend beeld geven, want in werkelijkheid zullen veel meer mensen problemen hebben dan nu wordt gezien. Dit bemoeilijkt de preventie. Welzijnswerkers; opbouwwerkers, zijn present in de wijken, hebben de ogen en oren in de wijken en hebben het contact met de burgers. Dit is een vak apart. Mensen kunnen voor alles bij de welzijnswerker terecht, ze zijn als het ware Ć©Ć©n loket, en wijzen de weg of nemen je even bij de hand. Ze doen dat wat nodig is zodat de burger weer op weg kan. Zorg en ondersteuning op maat.

  Anne de Jong
 • @anneforte Hopelijk was het een fijne vakantie :-)! Het in contact komen met lastig te bereiken doelgroepen is een onderwerp dat steeds weer terug komt. Zeker in situaties waarin bepaalde functies zoals die van welzijnswerkers wegvallen omdat deze werkers zoals jullie aangeven vaak als eerste in contact komen met burgers op een laagdrempelige manier. Helaas is het wegbezuinigen van deze functies een politiek besluit waar de NO als organisatie niet bevoegd is om zich in te mengen. Wat we hier op de Raadbaak wel kunnen doen is dit opmerken en zien of dit door andere raadgevers uit verschillende gemeenten wordt herkent. En zo samen kijken naar welke alternatieve oplossingen er zijn. @tanja Doetinchem heeft overigens een eigen ombudsvoorziening.

  Tamar Berger
 • Aangepast op 7 september 2021

  @anke @ombudscommissieassen @anneforte

  Op dinsdag 14 september 15:00 - 16:00 organiseren wij een Microsoft Teams Meeting over het hier besproken onderwerp. Gezien jullie interessante input vanuit zowel de gemeente als intermediair lijkt het mij goed om te kijken of jullie ook bij deze meeting zouden kunnen aansluiten. @tanja zal daar waarschijnlijk ook bij zijn.

  Moderator Raadbaak
 • Hi, ik werk niet meer bij gem Amsterdam, maar bij de IND. Daar speelt dit onderwerp ook natuurlijk, maar op een andere manier. Dank voor de uitnodiging.

  Anke Lambooij
 • Hoi, dank voor de tag! Ik weet niet zeker of ik aan kan sluiten. Je mag me wel een teams link sturen, dan kan ik nog kijken of het me lukt.

  Anne de Jong

Trefwoorden