Toeslagen affaire 2.0

  • jan 2023
  • Anne Abbenes (Fin Psychology Institute)
  • 1
  • 577
De Raadbaak

Samenvatting

De overheid verlangt dat financiële instellingen, met aandacht voor klantbeleving, de burger aan de hand nemen bij financiële keuzes. Anderzijds is de sector poortwachter voor integriteit van het financiële stelsel.

Door toenemende druk van sancties ligt het accent dan ook op big data en afvinken van lijstjes. Dit leidt tot marktvolatiliteit, profilering, privacy schendingen, sociaal economische ongelijkheid, discriminatie en onterechte uitsluiting. aangezien zorgverzekeraars na de belastingdienst de grootste schuldeiser is zullen veel mensen te maken krijgen met de gevolgen van het vinkje fraudeur

Arm, alleenstaande moeder, buitenlandse achternaam , postcode, beroep, landurig of hoog eigen risico bij de verzekering. Dan staat er een vinkjes fraudeur achter iemands naam. Vooruitlopend op de wetenschappelijke publicaties schreef ik een column hierover.

De overheid verlangt dat financiële instellingen, met aandacht voor klantbeleving, de burger aan de hand nemen bij financiële keuzes. Anderzijds is de sector poortwachter voor integriteit van het financiële stelsel.

Door toenemende druk van sancties ligt het accent dan ook op big data en afvinken van lijstjes. Dit leidt tot marktvolatiliteit, profilering, privacy schendingen, sociaal economische ongelijkheid, discriminatie en onterechte uitsluiting. aangezien zorgverzekeraars na de belastingdienst de grootste schuldeiser is zullen veel mensen te maken krijgen met de gevolgen van het vinkje fraudeur

Vanuit KYC, CDD, fraude opsporing en bij begeleiding in financiële keuzes dient de professional op basis van deugdelijke methoden en objectieve criteria analyses te maken en de klant echt te kennen.

Arm, alleenstaande moeder, buitenlandse achternaam , postcode, beroep, landurig of hoog eigen risico bij de verzekering. Dan staat er een vinkjes fraudeur achter iemands naam. Vooruitlopend op de wetenschappelijke publicaties schreef ik een column hierover.

https://www.linkedin.com/posts/activity-7017062631995764736-r_or?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Reacties

één reactie, 18 januari 2023