De Raadbaak

Rapport over knelpunten in de toegang tot de Wet schuldsanering

  • nov 2020
  • Robin Mai Schroot
  • ·
  • Aangepast dec 2020
  • 1
  • 311
  • 1

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar knelpunten die burgers kunnen ervaren tot de wet schuldhulpsanering. Tegen welke praktische en formele knelpunten en belemmeringen lopen zij aan in hun pogingen om toegang te krijgen tot een Wsnptraject? Worden zij wel voldoende geholpen om de weg daarnaartoe te vinden?

In het rapport komen een aantal knelpunten en conclusies uit en vroeg mij af of jullie dit ook ervaren of dat er juist andere dingen zijn in het traject waar je tegen aanloopt?