De Raadbaak

Welke onderwerpen gaat de Nationale ombudsman komend jaar onderzoeken?

  • jan 2021
  • Robin Mai Schroot
  • 1
  • 261
  • 1

De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren hun Ombudsagenda 2021: van mantelzorgers tot sociale minima, veteranen in acute nood en armoede onder alleenstaande ouders in Caribisch Nederland.

2020 was een jaar anders dan anders. De coronacrisis veranderde het dagelijks leven van iedereen. Veel burgers hadden de overheid extra hard nodig. Ondernemers voor financiële ondersteuning, mensen die hun baan zijn verloren voor een uitkering en kinderen voor een laptop omdat zij voor een groot deel onderwijs online moesten volgen. Tegelijkertijd was voor veel burgers de overheid moeilijker te bereiken. Loketten werden gesloten; dienstverlening van de overheid was opeens niet beschikbaar.

De vijf thema's waar wij in 2021 extra zichtbaarheid aan willen geven, zijn hetzelfde als vorig jaar. Ze zijn nog net zo relevant en misschien wel relevanter door de coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen ervan. Dit zijn: Fundamentele rechten, Participatie en invloed, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid. De onderwerpen op de Ombudsagenda 2021 zijn geïdentificeerd op basis van ruim 30.000 klachten en signalen uit de ombudspraktijk. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen in de relatie tussen burger en overheid die wij zien en gesprekken die we daarover met verschillende organisaties hebben gevoerd.

Dit jaar richten wij het vizier onder andere op de ondersteuning van mantelzorgers, mensen die leven rond het sociaal minimum en de opvang van veteranen bij acute nood. Maar ook de armoede onder alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch Nederland is een belangrijk onderwerp van de ombudsmannen in 2021.

Naar welke onderwerpen kijk jij uit? Of zijn er onderwerpen uit de Ombudsagenda waar jij mee te maken hebt om tegenaan loopt?

Meer informatie over Ombudsagenda vind je hier en de agenda vind je hieronder.