De Raadbaak

Gebruik van data en algoritmen door de overheid

  • 2 mrt
  • Marit Berghout
  • 1
  • 167

Zojuist hebben wij onze ombudsvisie op het gebruik van data en algoritmen door de overheid gepubliceerd. Voor burgers moet namelijk duidelijk zijn wat zij van de overheid mogen verwachten als deze gebruikmaakt van data en algoritmen. Dat is niet altijd zichtbaar en herkenbaar. En dit heeft invloed op het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Wij vinden dat de overheid bij het gebruik van data en algoritmen het perspectief van burgers centraal moet stellen.

De ombudsvisie op behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid biedt drie uitgangspunten die de overheid daarbij helpen:

  1. Wees duidelijk
  2. Wees toegankelijk
  3. Wees oplossingsgericht

Heb jij zelf in je werk te maken met data en algoritmen? En zo ja, hoe zorg je ervoor dat je de burger hierin meeneemt? Ben je bijvoorbeeld wel eens tegen problemen aangelopen, waardoor een burger een andere dienstverlening heeft ervaren dan wanneer er geen gebruik werd gemaakt van een algoritme?