GELDZORGEN, ARMOEDE & DALING IQ

  • 12 dec
  • Anne Abbenes (Fin Psychology Institute)
  • 247
De Raadbaak

Beste allemaal

Op Linkedin heb ik een poll geplaatst over IQ en armoede.

https://www.linkedin.com/posts/activity-7005671018006544385-H-bP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Ik ben benieuwd naar jullie stem. De poll gaat vooraf aan mijn publicatie in Kluwers Tijdschrift voor Schuldsanering.

De relatie tussen (mentale) gezondheid, geldzorgen en financiële stress
Een toenemend aantal mensen heeft financiële problemen. Ook mensen met midden- en hogere inkomens. Negatieve economische ontwikkelingen gaan hand in hand met onheilspellende onjuiste berichten over een verlaagd IQ. Wat zijn nu de daadwerkelijke oorzaken en gevolgen van financiële stress?

Mensen met schulden lijken minder bekwaam met geld om te gaan en er is een verband tussen schulden, armoede en contraproductief gedrag. Ook zou er een verband zijn met een verlaagd IQ. Hiertoe wordt verwezen naar een onderzoek uit 2013 (hierna: ‘armoede onderzoek 2013’

Wat is nu de validiteit hiervan?

Het uitgangspunt in de hulpverlening en bij de overheid is : Armoede en geldzorgen leiden tot een tijdelijke verlaging van het IQ bij arme mensen. Arme mensen nemen slechtere financiele beslissingen wat kan leiden tot het in stand houden van armoede.

Er is reeds 18 jaar onderzoek op dit gebied onze onderzoeksresultaten zijn bevestigd door anderen . In vogelvlucht geef ik een analyse en aanbevelingen voor de overheid en de praktijk.