Zoekresultaten
  • Beste collega's, Even een vraag aan jullie over iets wat bij jongeren met een studiefinanciering speelt waardoor ze al vroeg in de schulden kunnen komen. Ik merk dat vaak studenten die een aanvullende beurs aanvragen waarbij deze wordt afgewezen vanwege inkomen ouders vaak niet weten dat ze een beroep kunnen doen op een hardheidsclausule waarbij het inkomen van een van de ouders buiten beschouwing gelaten kan worden voor de bepaling van de hoogte aanvullende beurs. Denk hierbij bijvoorbeeld...

  • Vandaag las ik dit nieuwsbericht over burgers die, door een wijziging in de regeling, sinds dit jaar recht hebben op huurtoeslag en/of kindgebonden budget. Ze zijn hier echter niet van op de hoogte. In de regeling is vanaf 1 januari 2021 het maximale inkomen verhoogd waardoor meer mensen hiervoor in aanmerking komen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de Belastingdienst hier veel te weinig informatie over geeft. Zijn jullie bekend met een aanpassing van deze regeling? En zijn er...

  • Ik vroeg mij af of er onder jullie mensen zijn die ervaring hebben met het 'help de helper-concept'? Korte lijnen tussen hulpverleners en mensen uit het sociale netwerk van niet en verminderd zelfredzame met organisaties die kunnen helpen bij bepaalde problematiek. Zo ja, hoe geven jullie deze samenwerking vorm?

  • De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren hun Ombudsagenda 2021: van mantelzorgers tot sociale minima, veteranen in acute nood en armoede onder alleenstaande ouders in Caribisch Nederland. 2020 was een jaar anders dan anders. De coronacrisis veranderde het dagelijks leven van iedereen. Veel burgers hadden de overheid extra hard nodig. Ondernemers voor financiële ondersteuning, mensen die hun baan zijn verloren voor een uitkering en kinderen voor een laptop omd...

  • Vraagje... ik dacht mij te herinneren dat er ook iemand van de Zorgverzekeringslijn in deze Raadbaak zat? In mijn team werd vanmorgen besproken dat er behoefte is aan een digitaal bezoekje van de Zorgverzekeringslijn, zodat zij ons meer kunnen vertellen over hun werkzaamheden. Misschien kan ik via deze weg iets regelen? Mocht je je aangesproken voelen, graag een pb (-:

  • Hoi Robin en andere lezers, Dank voor je mail.voor jou en iedereen ook een mooi jaar gewenst. In antwoord op je vraag.Het is door corona best nog wel moeilijk om afspraken te maken. Het merendeel werk ik dan ook thuis.De tijdsinvestering peer klant is echter vele malen meer vanwege de moeilijke communicatie. Normaal kan je een brief en info zo lezen nu gaat dat via de mail en/of teams etc.. Veel van mijn klanten zijn de Nederlandse taal niet machtig of zijn digibeet hetgeen het extra lastig m...

  • Iedereen nog de beste wensen! Ik merk dat bij de Nationale ombudsman collega's weer fris zijn gestart en veel leuke plannen worden bedacht. Hebben jullie dit ook? Ga je aan een nieuwe projecten werken? Broed je op een idee om hulp aan burgers of je werkzaamheden te veranderen? Of loop je nog tegen dingen aan door covid of deze lockdown? Kortom, wat zijn jouw plannen voor 2021 en kunnen professionals op de Raadbaak je met iets helpen?

  • Donderdag 3 december organiseerde Zorgverzekeringslijn. Het was een geslaagd online congres met ruim 700 deelnemers. Dagvoorzitter Eef van Opdorp, bekend van het TV-programma Uitstel van Executie, ging met uiteenlopende gasten in gesprek over de impact van schulden onder jongeren. Jongeren worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis. Hoe kunnen Rijk, gemeenten, (schuld)hulpverleners, jongerenwerkers en zorgverzekeraars samenwerken om dit op te lossen? Te gast waren onder andere sch...

  • Vanaf het millennium is het voelbaar in de samenleving dat bij alle stichtingen, clubs, verenigingen etc. vrijwilligers in toenemende mate schaars goed worden. De vanzelfsprekendheid voor mensen om zich, naast alle verplichtingen zoals werk, hobby’s, zorgtaken en gezin, ook nog eens als vrijwilliger in te zetten voor de samenleving, landelijk, regionaal of heel plaatselijk is duidelijk afgenomen. Toch is er nog steeds commitment bij burgers in de samenleving om zich te verbinden met tijd en e...

  • De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar knelpunten die burgers kunnen ervaren tot de wet schuldhulpsanering. Tegen welke praktische en formele knelpunten en belemmeringen lopen zij aan in hun pogingen om toegang te krijgen tot een Wsnptraject? Worden zij wel voldoende geholpen om de weg daarnaartoe te vinden? In het rapport komen een aantal knelpunten en conclusies uit en vroeg mij af of jullie dit ook ervaren of dat er juist andere dingen zijn in het traject waar je tegen aanloopt?